Kultura severnoameričkih Indijanaca u velikoj meri naglašava poštovanje prema majci Zemlji, ocu Nebu, dedi Suncu i babi Mesecu, kao i poštovanje prema svim živim i neživim objektima i prema prirodi uopšte.

Ustani sa suncem kako bi se molio. Moli se sam. Moli se često. Veliki Duh će slušati, ako budeš govorio.

Budi tolerantan prema onima koji su skrenuli sa svog puta. Neznanje, bes, ljubomora i pohlepa rađaju se u izgubljenoj duši. Moli se za njih kako bi pronašli svoj put ponovo.

Nemoj dozvoliti da drugi prave tvoj put za tebe. To je tvoja i samo tvoja staza. Drugi mogu hodati njome sa tobom, ali ne mogu hodati njome umesto tebe.

Tretiraj goste u svojoj kući sa pažnjom. Ponudi im najbolju hranu, daj im najbolje krevete i tretiraj ih sa poštovanjem i čašću.

Nemoj uzimati ono što nije tvoje, bilo da je to od osobe, društva, prirode ili kulture. To nije zasluženo niti dato, tako da nije tvoje.

Poštuj sve stvari koje su na ovoj planeti, bilo da su to ljudi ili biljke.

Poštuj misli, želje i reči drugih ljudi. Nikada ne prekidaj drugog. Ne ismevaj se drugom. Ne imitiraj podrugljivo druge. Dozvoli svakoj osobi pravo na lično izražavanje.

Nikada nemoj govoriti loše o drugima. Negativna energija koju si emitovao ka univerzumu će se umnožiti pre nego što se vrati tebi.

Svi ljudi prave greške. I sve greške mogu se oprostiti.

Loše misli stvaraju bolest uma, tela i duha. Vežbaj optimizam.

Priroda nije za nas, ona je deo nas. A bića u njoj su deo tvoje planetarne porodice.

Deca su seme naše budućnosti. Posadi ljubav u njihova srca i zalivaj ih mudrošću i životnim lekcijama. Kada odrastu daj im prostora da rastu i budu veliki.

Izbegavaj povređivati srca drugih. Otrov će se vratiti tebi.

Budi uvek iskren. Iskrenost je test tvoje volje unutar ovog univerzuma.

Budi izbalansiran. Tvoje mentalno Ja, duhovno Ja, emotivno Ja i fizičko Ja moraju biti jaki, čisti i zdravi.

Napravi svesne odluke o tome sa kim želiš provoditi vreme i kako. Budi odgovoran za sopstvene postupke.

Poštuj privatnost i lični prostor drugih ljudi. Nemoj dodirivati lične predmete drugih, naročito svete i religijske predmete.

Poštuj druge religije i vere. Nemoj nametati svoju veru i mišljenje drugom.

Deli svoju sreću sa drugima.