Oni koji prate Glena Beka su možda primetili da je u prodaju puštena njegova nova knjiga „Agenda 21“, napeta i otrežnjujuća priča o futurističkoj Americi u kojoj je program sprovođen od strane UN-a stvorio autoritativnu državu u kojoj je pojedinac lišen svih prava i sloboda.

Ono što će vas začuditi, Bekov roman nije samo fikcija, već je zasnovan na programu koji je napravljen od strane UN-a i to pod istim imenom – Agenda 21 – koji, prema sajtu Ujedinjenih Nacija, predstavlja „ sveoubuhvatan plan koji treba da se sprovede na globalnom, nacionalnom i lokalnom nivou od strane organizacija koje se nalaze u UN-ovom sistemu, država i većih grupa, u svakoj oblasti u kojoj čovek utiče na okolinu.“

Eksplicitno, Ujedinjene Nacije žele da putem nacionalnih vlada, i konačno putem „jedinstvene svetske vlade“ preuzmu kontrolu nad privatnim zemljištem i sve to pod maskom „održivosti“. Što je još gore, UN-ova Agenda 21 ima planove i za „depopulaciju“ ili kako to oni kažu „kontrolu populacije“. Ako vam zvuči kao nešto iz Orvelove „1984“, to je zato što se načela Agende 21 jezivo slažu sa poremećenom alternativnom stvarnosti koju je Orvel zamišljao dok je pisao svoj čuveni roman.

„Održivi razvoj“ je fraza na koju je Bek upozorio svoje gledaoce da obrate pažnju.

Gde se može živeti i koje zemljište se može koristiti, pod potpuno ostvarenim planom iz Agende 21, bi bilo određivano od strane Ujedinjenih Nacija i svetske vlade. Uzmite u obzir sledeći deo plana Agende 21 preuzet sa sajta UN-a za „promovisanje održivog ljudskog naseljavanja“.

Naglašeno je:
„Cilj ovog plana za ljudska naselja je da se poboljša socijalni, ekonomski i ekološki kvalitet ljudskih naselja iprostorija za život i rad svih ljudi, naročito siromašnih iz gradskih i ruralnih sredina. Takva poboljšanja bi trebalo da se zasnivaju na tehničkoj saradnji — partnerstvu između javnih i privatnih sektora i zajednice, a u procesu donošenja odluka bi trebalo da učestvuje zajednica i grupe sa posebnim interesima kao što su žene, domoroci, stariji i invalidi. Ovaj pristup bi trebao da bude jezgro nacinalnih strategija za naseljavanje. Pri razvoju ovih strategija, države trebaju da postave prioritete u osam tačaka ovog poglavlja u skladu sa svojim planovima i ciljevima, uzimajući u obzir svoje društvene sposobnosti i kulturu. Pored toga, države bi morale da
prate način na koji ove strategije utiču na marginalizovane i obespravljene grupe, naročito da obrate pažnju na potrebe žena.

7.5 Ciljevi programa koji su ovom delu su:

(a) Odgovarajuće sklonište za sve.

(b) Poboljšanje upravljanja ljudskim naseljima.

(c) Promovisanje integrisane infrastrukture životne sredine — upravljanje vodom, sanitarijama, odvodima i čvrstim otpadom.

(d) Promovisanje održivih izvora energije i transporta u naseljima.

(e) Promovisanje planiranja ljudskih naselja i upravljanje u područjima sklonim prirodnim katastrofama.

(f) Promovisanje izgradnje održivih industrijskih aktivnosti.

(h) Promovisanje razvoja ljudskih resursa i i izgradnja kapaciteta za razvoj ljudskih naselja.“

Ispod pogledajte kako Bek objašnjava šta je Agenda 21 i kako Amerikanci već proživljavaju neke od delova tog plana, možda čak i da ne primete to. Video materijal koji sledi nakon toga prikazuje eksperte za Agendu 21 – čak i jednog samoproglašenog „liberalnog demokratu“ — koji zadiru dublje u ovaj jeziv plan. Diskutuju o tome kako je ovaj program prošao neprimećeno, i kako ulazi u svakodnevni život, polako ali sigurno, i šta će biti ishod potpune primene tog plana.

„Еkstremno liberalni“ demokrata, Roza Koir: http://www.video.theblaze.com/video/v25496521

Vins Flin, autor dela „Poslednji čovek“ se pridružio Beku u njegovom programu da bi diskutovali o Agendi 21 i kako su njihovi romani uzeli događaje iz stvarnog sveta i utkali ih u fikciju. Bek je primetio da će biti kritikovan zato što je njegov knjiga o Agendi 21 fikcija, ali je ono o čemu piše, veoma veoma stvarno. Šta više, „to je ono što levica radi sa svakim filmom koji ste ikada videli“, rekao je Bek.