Danas baš lepo izgledaš! Koliko puta ste čuli tu rečenicu u danima kada ste se jedva usudili da izađete na ulicu zbog izraženih podočnjaka, otečenog lica, nesređene kose, ili uverenja da oskudevate u dobroj odeći? I koliko puta vam je ta ista osoba, nakon upućenog komplimenta, nešto zatražila ili vas za nešto zamolila, ne skidajući sa usana usiljeni osmeh, baš kao ni ruku sa vašeg ramena kojom vas je preterano i nepotrebno dugo tapšala? Da li ste prepoznali da vam je laskala, u skrivenoj nameri da ostvari neki zamišljeni cilj?

Hvalospevi radi dobiti

Laskanje predstavlja jezik koji pomaže ostvarenju sopstvenih interesa, pri čemu se ta namera, u stvari, sračunato prikriva. Ono služi postizanju ciljeva i izražava se na lažan, neiskren način, putem veštačke uviđavnosti i zloupotrebe slatkorečivih izjava. Svi volimo da čujemo komplimente. Ipak, postoji razlika između komplimenata i laksanja. Kompliment je srdačan, i sadrži u sebi iskrenu pohvali nečijih osobina, gestova, razmišljanja. Laskanje, odnosno neumereno preuveličavanje nečijih kvaliteta, se izriče isključivo zbog nekog interesa i zamišljene dobiti. Lepo sročena laž, izgovorena u cilju ostvarivanja nekog cilja, može da ostavi utisak samo na nekoga ko je nesiguran u sebe i ko i sam pribegava izricanju laži, pod maskom prefinjenosti. Ljudi koji su svesni sebe, svojih vrlina koliko i mana, na laskanje reaguju sa otvorenim prezirom i sa pozivom na objektivan i realan nivo obraćanja.

Hrana za ego

Nije potrebno previše pronicljivosti da bi se laskanje raskrinkalo. Međutim, ljudi ponekad ostaju namerno slepi i gluvi na naiskrene pohvale, jer im prija da slušaju lepe stvari o sebi, kako bi se osećali dobro i ostvarili utisak samodopadljivosti. U krajnjoj liniji, laskanje je uvredljivo, kako za onoga koji mu pribegava, tako i za onoga kome je upućeno. Od laskanja prividnu korist može da dobije jedino nečija sujeta, ili predimenzionirani ego, svi drugi efekti su prizemni, prazni i kratkoročni.