Šta je zapravo srodna duša?

Popularna kultura bi da poverujemo daje srodna duša savršen ljubavni partner. Iako je istina da srodne duše mogu da dovedu do najboljih veza, uparivanje nije nužno intimne, romantične ili seksualne prirode. Srodna duša može da ima bilo kakvu ulogu u vašem životu, uključujući članove porodice, kolege, drugare iz škole, komšije, strance, ljubavnike. Srodna duša je osoba čija duša ima čvrstu vezu sa vašom dušom.

Veze srodnih duša se mogu opisati na jedan od tri načina: srodne porodice, srodne grupe i blizanački plamenovi. Ove grupe, mogu se predstaviti kao grane velikog stabla drveta. Stablo je izvor/duh odnosno duša i svi smo deo toga. To znači da smo zapravo mi sami naše srodne duše na višim vibracijama. Dok smo u ljudskom obliku, mi rezonujemo mnogo jače sa dušama koje su na istoj “grani” zbog naših sličnosti i zajedničkih prošlosti. U stvari, svi smo mi srodne duše, ali one duše koje su nam najbliže, oživljavaju najjače srodne uspomene.

Srodna porodica

Vaša srodna porodica je duhovni ekvivalent vašoj biološkoj porodici, ovde na zemlji. Oni se mogu pojaviti u obliku rođaka ovde na zemlji, ili bi mogao biti bilo ko u vašem životu. Kada ih sretnete, osećaćete ih kao svoju braću i sestre, roditelje ili kao svoju decu. Vi i vaša srodna porodica delite istu nad-dušu (božanski duh), tako da ste svi vi aspekti iste duše.

Svrha

Svrha srodne porodice je da voli, neguje,vodi, štiti,pruža podršku i pomoć. Članovi srodne porodice će vam pomoći da se uskladite sa svrhom vaše duše i da ubrzate svoj duhovni rast.

Veze

Srodne porodice su kao i biološke porodice. U okviru velikog porodičnog stabla, postoje manje grupacije duša, koje čine osnovu porodičnih jedinica.

Verovatnoća susreta

Ako imate srodnu porodicu koja je inkarnirana na zemlji, onda je mogućnost susreta velika. Duhovno, vi ćete biti svesni jedni drugih, i intuitivno ćete se privući. To može da potraje mnogo godina, ali kada pravo vreme dođe, susrešćete se.

Prepoznavanje

Varnice mogu da se pojave kada se sretnete sa srodnom porodicom. Ukoliko postoji seksualna privlačnost, tada ove veze mogu biti veoma uzbudljive i strastvene. U drugim slučajevima, veza je više familijarna. Bez obzira na prirodu veze, vi ćete ih voleti i želeti da provodite što više vremena zajedno, od trenutka kada se sretnete.

Povezanost

Veze srodnih porodica su čvrste i pune ljubavi, podrški, negovanja i osećajnosti na zemlji. Veza je izuzetno moćna i neosporna. Privući ćete se zajedno snagama jačim od bilo kojih zemaljskih uslova (tj. pol, starost, bračno stanje). Veza se može ispoljiti u vidu romantičnog spoja, ili možete postati najbolji prijatelji. Ta osoba će se uvek osećati prijatno u vašem društvu.

Trajanje

Srodno porodični odnosi su dugovečni. Između bilo kog odnosa, to je onaj koji će trajati ceo život (i duže). Veza pruža takvu neverovatnu ljubav i podršku, koju nijedna druga veza ne može nadmašiti.

Srodna grupa

Srodna grupa je slična vašim prijateljima, drugovima iz razreda i saradnicima. Susreti članova srodnih grupa su često izazvani značajnim životnim događajima, ili oni mogu delovati kao katalizator za velike životne promene.

Svrha

Članovi vaše srodne grupe rade na istim životnim zadacima kao i vi tako da imate odgovarajuće i komplementarne životne teme. Oni dolaze u vaš život kako bi vam pomogli da postignete zajednički duhovni cilj.

Povezanost

Imate mnoštvo članova srodne grupe. To je verovatno zbog toga što su mnogi iz vaše srodne grupe inkarnirali ovde na zemlji u ovom trenutku.
Članovi srodnih grupa dolaze u vaš život u značajnim trenucima kako bi vam pomogli u ostvarenju vaše životne svrhe. Ovi susreti vam pomažu u duhovnom razvoju, kao i da napravite velike korake u vašem životu. Članovi srodne grupe mogu imati skoro bilo koju ulogu u vašem životu: najbolji prijatelj, partner, član porodice, komšija, kolega sa posla ili neko koga ste slučajno sreli u prolazu. Oni vam pomažu da shvatite zašto ste ovde na zemlji, kao i da spoznate svoju svrhu.

Verovatnoća susreta

Velika je verovatnoća da ste već sreli najmanje jednog od članova vaše srodne grupe. Što ste na višem duhovnom nivou, više tih veza ćete ostvariti.

Prepoznavanje

Postoji nešto intenzivnija veza sa članovima srodne porodice nego sa srodnom grupom, ali obe izazivaju snažna pozitivna osećanja i divne intuitivne uspomene na kuću. Članovi vaše srodne grupe odmah će se osećati poznatim i sigurnim sa vama. Možda ćete se naći u situaciji da delite privatne detalje svog života sapotpunim strancem. Možda je to neko koga ste sreli u prodavnici, ili to može biti osoba koju ste upravo upoznalii za koju imate osećaj da je davno izgubljeni prijatelj. Međutim kada se veza desi, to će vas promeniti u pozitivnom smislu.

Trajanje

Usled svrhe i prirode veza, može se desiti da ovi odnosi ne potraju. Bez obzira koliko kratkoročni ili dugovečni bili, ovi susreti uvek služe višoj svrsi.

Blizanački plamen

Plamen blizanac je vrlo posebna veza blizanačke srodne duše. Vi delite istu neposrednu nad-dušu. U cilju stvaranja polariteta svesnosti u zemaljskoj 3D dimenziji, vaša nad duša – bira dve odvojene ekspresije sebe, jednu mušku i jednu žensku, svaka savršeno balansirana i komplementarna drugoj. Dva aspekta duše mogu inkarnirati zajedno ili jedan deo može ostati na na višem dimenzionalnom nivou, dok drugi silazi na ovaj nivo svesti. Vi i vaš plamen blizanac sesavršeno dopunjujete, kao dve strane istog novčića. Ove dve osobe, poseduju istu dušu, intuitivno su svesne jedna druge i provode čitav život u potrazi za drugom.

Svrha

Vaša srodna blizanačka duša deluje kao vodič i balast, dajući vam oba smera i ravnotežu dok ste ovde u fizičkom obliku. Na primer, ukoliko ste žena, ili imate otelotvorene ženske karakteristike, tada vaš plamen blizanac poseduje muške osobine. Vi ste savršeni prikazi jin-jang energije. Vaš blizanac će vas voditi kroz razna učenja. Susret sa vašim blizancem ovde na zemlji može ubrzati vaš duhovni rast.

Povezanost

Duša je višedimenzionalna i stoga ima više blizanačkih plamenova. Međutim, deo vaše duše koja je ovde inkarnirana, ima samo jedan blizanački plamen.
Ne možete ništa sakriti od vašeg plamena blizanca. Svi aspekti vašeg bića, i svetlo i tamno, transparentni su vašem blizancu. To znači da sve što nije rešeno, isceljeno ili u ravnoteži, izbiće na površinu kada ste zajedno. Ovo može biti pretežno intenzivno ukoliko niste radili na svojim problemima pre susreta sa vašim blizancem. To je razlog zašto većina blizanaca ne bira da inkarnira zajedno.

Verovatnoća susreta

Nekada je bio redak slučaj da se obe polovine nad-duše inkarniraju u isto vreme ovde na zemlji, ali to se menja. Sa našom neposrednom ekspanzijom svesti, više blizanačkih plamena bira ponovo sjedinjenje ovde na zemlji. Ipak, šansa za susret sa vašim blizančkim plamenom je slaba. To ne znači da ne možete da se povežete sa blizanačkim plamenom, duhovnim metodama.

Prepoznavanje

Trenutno, neposredno, nesporno, moćno prepoznavanje duše, nastaje prilikom susreta blizanačkog plamena jer je ova duša, vaš odraz.

Trajanje

Veza blizanačkog plamena prevazilazi ovaj zemaljski domen i zato je apsolutno trajna. Kao što je rečeno, može se desiti da povezanost blizanačkih srodnih duša ovde na zemlji ne traje zauvek, zbog intenziteta veze i jin-jang prirode duše. Trajanje, dakle, u velikoj meri zavisi od vremenske usklađenosti i pripremljenostiobe polovine duše.