Koncept o asertivnom ponašanju počiva na verovanju da su naše želje i potrebe jednako važne koliko i želje i potrebe drugih. Ono je alternativa agresivnom i pasivnom modelu ponašanja.

Pasivno ponašanje Asertivno ponašanje Agresivno ponašanje
Mislim samo na to kako se ti osećaš. Mislim na to kako se ja osećam i kako se ti osećaš. Mislim samo na to kako se ja osećam.
Bolje da ti pobediš, nego ja. I ja i ti dobijamo, pobeđujemo. Ja pobeđujem, a ti gubiš.

Šta sve predstavlja pasivno ponašanje ili stav?

Kada sam ponizan, inferioran, snishodljiv, najčešće:
• Ne kažem ono što želim
• Prihvatam (i trpim) tuđe odluke
• Dopuštam drugima da manipulišu sa mnom, ponekad i da me muče
• Ne prihvatam odgovornost za ono što mi se dešava, „nisam ja kriv, oni su“
• Poričem da imam bilo kakva prava

Šta sve predstavlja agresivno ponašanje ili stav?

Kada sam agresivan, najčešće:
• Maltretiram, ismevam ili laskam drugima kako bi prihvatili ono što ja želim
• Ne slušam ili ne prihvatam ono što drugi govore
• Hoću da moja reč bude poslednja
• Osećam da se stvari mogu sagledati iz samo moje perspektive!
• Osujećujem razvoj drugih ljudi i njihovo zadovoljstvo poslom

Šta sve predstavlja asertivno ponašanje?

Kada sam asertivan, najčešće:
• Kratko i jasno kažem ono što mislim, osećam i verujem
• Slušam druge i prihvatam činjenicu da imaju sopstveni stav
• Znam da budem jak i sledim svoja uverenja u situacijama kada je tako nešto prikladno
• Zadržavam pravo da mogu da napravim povremenu grešku
• Dopuštam drugima da donesu odluke sami za sebe
• Izbegavam da me ponese neko dominantno osećanje ili ljutnja