Profesor dr Predrag Nikić je međunarodni majstor joge, predsednik Joga saveza Srbije, univerzitetski profesor, međunarodni savetnik Evropskog joga saveta Internacionalne joga federacije i profesor na Međunarodnoj joga akademiji. Decenijama se bavi praktikovanjem i edukacijom instruktora joge. Podučava Hata, Radža, Kundalini i Tantra jogu a neiscrpnu inspiraciju nalazi u muzici, dok svira gitaru ili sitar u Kirtan grupi Samadhi.
— Joga je metod samorazvoja koji datira od pre 3.500 godina. Prostornu i vremensku univerzalnost duguje nenametljivoj filozofiji koja je prati. Joga se ne nadmeće, ne nameće, ne naređuje, ne insistira. Prisutna je kao mogućnost – namenjena samo onima koji žele blagodeti njenog praktikovanja. U korenu reči joga otkriva se njena priroda – sjediniti ili učiniti celovitim naše biće, objašnjava profesor Nikić.

Rođeni ste u Peći, gde ste se s jogom prvi put sreli u izlogu jedne knjižare. Ispričajte nam više o tome…

Odluka da ću se baviti jogom desila se u mom prvom kontaktu sa knjigom, Izreke o jogi od Patanđalija, u prevodu Zorana Zeca. Iako sam do tada vežbao određene tehnike joga disanja, prvi kontakt sa izvornim spisom učinio je da se put osvetli, a namera da se jogom bavim čitavog života bude, nepromenjiva. Mislim da izbor životnog puta nije jednosmeran. Mi saučestvujemo u tom izboru. Život je prepun naših odluka koje treba sagledati u širem kontekstu. Setimo se okolnosti kada su nam, na primer, u putu, na svim semaforima uključena zelena svetla. Postoje i drugačije okolnosti.

Smatrate da postoji joga inteligencija. Kako se ona stiče i u kojim životnim situacijama dobro dođe?

Joga inteligencija je oblast mog naučnog istraživanja, proizašla iz dugogodišnje joga prakse i postdoktorskih studija na Univerzitetu Patanđali u Haridvaru u Indiji. Ona podrazumeva sposobnost sticanja svesnosti, razumevanja i upravljanja svojim potencijalima. Osoba koja u dužem periodu praktikuje jogu stiče veći nivo svesnosti o sebi i okruženju. Do razumevanja stiže dubokim pronicanjem u izvornu literaturu i neposrednim iskustvom kroz joga praksu, a to dalje vodi do lakoće upravljanja unutrašnjim potencijalima. Praktikovanje joge doprinosi boljem raspoloženju, većoj proaktivnosti, pojačanoj sabranosti pažnje i povećanom kvalitetu života.

Joga predstavlja specifičan odnos prema životu, okruženju i samima sebi. Koliko je kompatibilna sa zemljom Srbijom?

Joga je kao disciplina samousavršavanja nastala u Indiji, ali je danas više prisutna u svim velikim evropskim i svetskim centrima nego u domovini. Razlog su sve brojniji pozitivni efekti koji se primećuju kod ljudi koji praktikuju jogu… Sve ljubitelje joge, a ima ih različitih rasa, nacionalnosti i veroispovesti, povezuje svesnost da se neželjene navike mogu menjati i život učiniti sadržajnijim.

Koje su dobrobiti praktikovanja joge?

Danas svi znaju da joga pomaže u prevazilaženju lakših oblika depresije, hipertenzije, povećava otpornost na stres, pomaže u postizanju vrhunskih rezultata u sportu, starijim licima održava vitalnost, olakšava život osobama sa invaliditetom, povećava menadžerima i zaposlenima amortizovanost na stres, pogoduje deci, umetnicima…

„Joga dani dobrih dela” jedna je od kulturnih manifestacija u organizaciji Joga saveza Srbije?

Evropska joga federacija nam je ove godine ukazala posebnu čast jer je prihvatila našu ideju o sprovođenju joga kulturnog performansa pod nazivom: „Joga dani dobrih dela“ koji se sprovodi u Beču, Pragu, Beogradu i Novom Sadu. Inače smo osnivači i Međunarodnog joga akademskog centra, Međunarodnog naučnog društva o jogi, izdajemo međunarodni naučni časopis Smisao o jogi, organizujemo već peti put, međunarodni festival joge na Adi kao i koncerte Kirtan grupe Samadhi