„Čigota voda” predstavlja prirodnu, niskomineralnu, alkalnu, magnezijum-hidrokarbonantnu i veoma pitku vodu koja je veoma korisna za svakodnevnu upotrebu bez ograničenja. Po mineraloškom (katjonsko-anjonskom) sastavu „Čigota voda” predstavlja čistu magnezijum hidrokarbonantnu vodu iz koje se brzo i lako resorbuju i magnezijum i hidrokarbonat jer u njoj nema drugih elemenata niti jedinjenja koja bi ometala resorpciju ova dva veoma važna jona.

Zahvaljujući niskoj mineralnosti (suvi ostatak na 180° C: 0,234 g/L), visokom alkalitetu (pH: 8,30), izrazitoj aktivnosti jona magnezijuma (85,8426 mVal%) i hidrokarbonantnih jona (95,6751 mVal%) i skoro potpunom odsustvu jona natrijuma (1,2697 mVal%), stalna upotreba „Čigota vode” može proizvesti raznovrsna biološka delovanja.

Magnezijum predstavlja esencijalni element za pravilno funkcionisanje ljudskog organizma. Kao kofaktor učestvuje u više od 300 enzimskih sistema u humanim ćelijama, od kojih su najbitnije: uloga u prenosu signala između nerava i mišića (ganglio-blokirajući efekat), metabolizmu ugljenih hidrata i masti (snižava vrednost holesterola u krvi, učestvuje u sintezi, lučenju i smanjenju periferne rezistencije na insulin), kao i pravilnom funkcionisanju srca i krvnih sudova (vagolitično, hipotenzivno i antiaritmično delovanje).

Čigota program

Čigota program

Dnevne potrebe ljudskog organizma za magnezijumom se kreću od 170 mg kod dece pa do 350 mg kod muškaraca izloženih velikim fizičkim naporima i žena u trudnoći i periodu dojenja. Magnezijum iz „Čigota vode” se brže i efikasnije resorbuje od magnezijuma iz hrane, nekih voda drugačijeg sastava ili bilo kakvih farmakoloških preparata ili suplemenata. Za ovako efikasnu resorpciju, a samim tim i njegov biološki efekat, osim količine magnezijuma veoma je bitan i ukupan mineraloški sastav vode, a naročito odnos magnezijuma prema kalcijumu u toj vodi. Prisustvo jona kalcijuma od 12,5159 mVal% u jednom litru „Čigota vode” je ispod neophodnog minimuma za ispoljavanje biološkog efekta (potrebno je najmanje 20 mVal%) i nimalo ne utiče na resorpciju magnezijuma.

„Čigota voda” je prirodno bogata hidrokarbonatom (HCO3-), koji neposredno po unošenju smanjuje kiselost želudačnog soka, podstiče sekretornu funkciju jetre i pojačava pražnjenje žučne kese. Iz digestivnog trakta se brzo i lako resorbuje, alkalizuje krv a preko nje tkiva i mokraću i time pojačava aktivnost bikarbonatskog puferskog sistema i kod zdravih i bolesnih.

Mineralni sastav i visok alkalitet „Čigota vode”, propisno pakovane u odgovarajuću ambalažu, ne menjaju se ni u dužem vremenskom periodu, tako da ona ispoljava maksimalan biološki efekat i prilikom upotrebe, kao pijaće-stone vode, u svakodnevnom životu. Preporučena dnevna količina „Čigota vode” kreće se od 2 do 3l, zavisno od pola, uzrasta, fizičke aktivnosti, opšteg stanja organizma i spoljašnjih uticaja.