Dokazi istraživačke studije pokazuju da akupunktura može biti efikasan tretman za hipertenziju. Akupunktura reguliše krvni pritisak, protok krvi i telesnu temperaturu. Pacijenti sa hipertenzijom tretirani akupunkturom iskusili su snižavanje krvnog pritiska koje je trajalo oko mesec i po dana — zaključila je Susan Samueli iz centra integrativne medicine Sjedinjenih Država.

Njihov rad je prvi naučni dokaz da drevna kineska praksa ima benefite u lečenju srednje do umerene hipertenzije i pokazuje da njenom redovnom upotrebom ljudi mogu kontrolisati svoj krvni pritisak i time smanjiti rizik od moždanog udara i bolesti srca.

Izveštaji sa spoljim efektima pokazuju da akupunktura deluje, izjavljuje dr Marc Micozzi, urednik izveštaja „Fundamentals of Comlementary Alternative Medicine“ i izvršni direktor lekarskog koledža Filadelfije. On kaže „Ljudi moraju da shvate taj deo alternativne medicine ozbiljno i da pogledaju i razumeju njene sporedne efekte“.

„Ova klinička studija je kulminacija višedecenijskog istraživačkog rada u ovoj oblasti“, izjavljuje dr John Longhurts, sa Kalifornijskog univerziteta. „Koristeći zapadne stroge naučne metode odobrili smo drevnu istočnjačku terapiju, osećamo da smo integrisali kinesku i zapadnu medicinu i obezbedili time koristan vodič za lečenje bolesti koja pogađa više miliona ljudi u Americi.“

Doktori su sproveli su testiranje 65 hipersenzitivnih pacijenata koji nisu primali terapiju za hipertenziju. Razdvojeni nasumično u dve grupe, subjekti su tretirani sa elektropunkturom — vrsta prakse koja koristi električnu stimulaciju niskog intenziteta na različitim akupunkturnim tačkama na telu.

„U rukama obučenog profesionalca, akupunktura je veoma bezbedna i efikasna. Kao i sve drugo, akupunktura nije efikasna za sve. Svakako, demonstrirala je svoje efektivnost na bol koji nije dobro reagovao čak i na velike doze lekova i na hroničan bol“, rekao je Bruce Dubin, dekan na univerzitetu osteopatske medicine u Ohaju.

U jednoj grupi od 33 osobe koje su primale elektoroakupunkturu na obe strane unutrašnjih zglobova i nešto ispod oba kolena, studija je pokazana značajno spuštanje krvnog pritiska kod 70% testiranih — u proseku za 6-8 mmHg za sistolni krvni pritisak (viši broj) i 4 za dijastolni (niži broj). Ovaj napredak trajao je oko mesec i po.

Takođe u ovoj grupi, tim je uočio značajan pad u koncentraciji krvi za neroprinefrin(41%), koji sputava krvne sudove i povećava krvni pritisak i nivo glukoze; renin (67%),enzim koji proizvode bubrezi koji pomaže kontrolu krvnog pritiska. I kao dodatak elektroakupunktura snižava aldosteron (22%),hormon koji reguliše elektrolite.

Nema loših posledičnih promene krvnog pritiska u grupi od 32 ispitanika koja su primila elektroakupunturu i druge akupunkture na ruci i nozi.

Iako je redukcija krvnog pritiska u prvom istraživanju relativno mala -uglavnom između 4-13mmHg — istraživači su primetili da je to klinički značajno i da tehnika može biti naročito značajna u lečenju sistolne hipertenzije kod pacijenata koji su stariji od 60 godina.

„Zbog uticaja ove tehnike na oba vrha krvnog priska u intervalu od 24 časa ova terapija može smanjiti rizik od srčanog udara, zakrčenja arterija, otkazivanja rada srca i zastoja miokarda kod hipersenzitivnih pacijenata.“ Rekao je Longhurst.