1. Paraben

Koristi se u šminkama, kremama, šamponima. Može ometati funkciju hormona. Obratite pažnju na sastojke sa “parabenom” koji se mogu naći pod sledećim nazivima: metilparaben, butilparaben, propilparaben, isobutilparaben, etilparaben.

Za šta se koriste? Parabeni su najčešće korišćeni konzervansi u kozmetici. Oni se takođe koriste kao mirisni sastojci, ali ih potrošači neće pronaći na etiketama ambalaža. Mirisni recepti se smatraju poslovnom tajnom, tako da proizvođači nisu dužni da otkriju mirisne hemikalije u listi sastojaka. Procenjuje se da 75 do 90 % kozmetike sadrži parabene.

Zašto su štetni? Parabeni lako prodiru kroz kožu i ometaju funkciju hormona (izazivajući endokrini poremećaj). Parabeni mogu imitirati estrogen, primarni ženski hormon. Studije pokazuju da metilparaben nanešen na kožu u reakciji sa UVB zračenjem dovodi do ubrzanog starenja kože i do oštećenja DNK.

Parabeni se prirodno javljaju u malim količinama u određenim namirnicama, kao što su ječam, jagode, vanile, šargarepe i luk, a kao sintetički preparat dobijen iz petro hemikalija koristi se u kozmetici. Parabeni koji se nalaze u hrani, metabolišu se kada se pojedu, što ih čini manje estrogenim. Nasuprot tome, kada se nanesu na kožu i apsorbuju u telo, parabeni iz kozmetičkih preparata zaobilaze metabolički proces i ulaze u krvotok i organe, netaknuti. Procenjeno je da su žene izložene do 50mg parabena dnevno usled nanošenja kozmetičkih proizvoda. Potrebno je vršiti više istraživanja s obzirom na količinu parabena kojoj su ljudi izloženi.

Srodni sastojci:
Methilparaben, butilparaben i propilparaben su neki od najčešćih parabena u kozmetici. Druge hemikalije u ovoj klasi generalno imaju “parabene” u njihovim nazivima (npr. izobutilparaben, etilparaben, itd).

2. DEA, cocamide DEA i lauramide DEA (srodne hemikalije: MEA i TEA)

Može se naći u kremastim i penuševim proizvodima kao što su kreme i šamponi. Može da reaguje u formiranju određenih kancerogenih supstanci. Štetno za ribe i druge divlje životinje.

Za šta se koriste? DEA (dietanolamin) i DEA jedinjenja, koriste se kako bi kozmetički proizvodi bili kremasti ili puni sapunice. DEA takođe deluje kao pH regulator, u borbi protiv kiselosti drugih sastojaka. DEA se uglavnom nalazi u kremama i preparatima za zaštitu od sunca, dok Cocamide i lauramide DEA se nalaze u sapunima, sredstavima za čišćenje lica i šamponima. Industrijska primena DEA uključuju njegovu upotrebu u rafinerijama ulja zbog “ribanja” vodonik sulfida iz procesa gasova.

DEA i njegova jedinjenja izazivaju iritacije kože i oka. U laboratorijskim eksperimentima, izloženost visokim dozama ovih hemikalija, izaziva kancer jetre i prekancerske promene na koži i štitne žlezde. Evropska unija svrstava DEA kao štetne po osnovu opasnosti od teškog narušavanja zdravlja usled dugoročnog izlaganja. DEA jedinjenja mogu da reaguju sa nitritima u kozmetici za formiranje određene supstance nitrosamin, koju Međunarodna agencija za istraživanje raka klasifikuje kao moguće karcinogenu. Nitriti su ponekad dodati u proizvodima kao anti-korozivni agensi ili se mogu javiti kao zagađivači. Degradacija nekih hemikalija koje se koriste kao konzervansi u kozmetici može osloboditi nitrite, kada je proizvod izložen vazduhu.

3. Dibutilftalat (DBP)

Može se naći u lakovima za nokte i sprejevima za kosu. Ometa funkciju hormona. Štetan za ribe i druge divlje životinje.

Za šta se koristi? dibutilftalat ili DBP se uglavnom koristi u lakovima za nokte, kao rastvarač za boje i kao plastifikator kako bi se sprečilo pucanje i krtost lakova za nokte. Ftalati koji se nalaze u nekim lakovima za nokte i sprejevima za kosu, obično su skriveni na etiketama sastojaka pod pojmom “miris”. Mirisni recepti se smatraju poslovnom tajnom, tako da proizvođači nisu dužni da otkriju mirisne hemikalije u listi sastojaka. DBP se takođe često koristi u polivinilhlorid plastici (PVC) kako bi je učinio fleksibilnom.

Zašto je štetno? DBP se apsorbuje kroz kožu. Može poboljšati kapacitet ostalih hemikalija da prouzrokuju genetske mutacije, iako nije dokazano da je sam mutagen. U laboratorijskim eksperimentima, pokazano je da izaziva defekte u razvoju, promene na testisima i prostati, kao i smanjen broj spermatozoida. Evropska unija svrstava DBP u endokrine ometače na osnovu dokaza da ometa funkciju hormona, i kao reproduktivni otrov na osnovu toga što može izazvati oštećenja kod nerođene dece i smanjiti plodnost. Izlaganje ftalatu može izazvati zdravstvene probleme, kao što su otkazivanje jetre i bubrega.

Evropska unija svrstava DBP kao veoma toksičan za vodene organizme.

Srodni sastojci: Drugi ftalati se široko upotrebljavaju kao mirisni sastojci u kozmetici – naročito dietil ftalati (DEP). DEP ometa fukciju hormona (endokrini ometač), izazivajući reproduktivne i razvojne problem.

4. BHA (butilovani hidroksianizol) i BHT (butilovani hidroksitoluen)

Nalaze se u kremama i šminki. Mogu da izazovu rak i da ometaju funkciju hormona. Štetni su za ribe i druge divlje životinje.

Za šta se koristi? BHA i BHT su usko povezani sintetički antioksidansi koji se koriste kao konzervansi u ruževima i kremama, kao i u drugoj kozmetici. Oni se takođe široko koriste kao konzervansi u hrani.

Opasnosti za zdravlje i životnu sredinu: BHA i BHT mogu izazvati alergijske reakcije na koži. Međunarodna agencija za istraživanje raka klasifikuje BHA kao moguće karcinogen.
Dugoročno izlaganje visokim dozama BHT otrovno je za miševe i pacove. Uzrokuju probleme sa jetrom, štitnom žlezdom, probleme sa bubrezima i utiču na funkciju pluća i koagulaciju krvi. BHT može da utiče i na razvoj tumora u određenim situacijama. Ograničeni dokazi ukazuju na to da visoke doze BHT oponašaju estrogen, primarni ženski hormon, i sprečavaju ispoljavanje muških polnih hormona, što dovodi do negativnih reproduktivnih uticaja.

Evropska unija zabranjuje upotrebu BHA kao sastojak mirisa u kozmetici.

5. Boje katrana kamenog uglja

Potražite p-fenilendiamin u farbama za kosu. Predstavlja potencijalni rizik u uzrokovanju raka i može se kontaminirati teškim metalima toksičnih za mozak.

Za šta se koristi? Katran kamenog uglja- izvedene boje se intenzivno koriste u kozmetici, p-fenilendiamin predstavlja posebnu boju ugljenog katrana i koristi se u mnogim farbama za kosu. Tamnije boje za kosu imaju tendenciju da sadrže više fenilendiamina od svetlijih boja.

Opasnosti za zdravlje i životnu sredinu: katran kamenog uglja je mešavina mnogih hemikalija, izvedenih iz nafte. Poznat je kao kancerogena materija. Ove boje mogu biti kontaminirane niskim nivoom teških metala, a neke u kombinaciji sa aluminijumskim podlogama. Aluminijumska jedinjenja i mnogi teški metali su toksični za mozak. Neke boje se ne odobravaju kao aditivi u hrani, ali one se koriste u kozmetici kao npr. u karminu.

Posebna studija je pokazala da žene koje koriste farbe za kosu – posebno tokom dužeg perioda – imaju povećan rizik od razvoja raka limfnog sistema. Evropska unija svrstava p-fenilendiamin kao toksičan (u kontaktu sa kožom, ako se udiše, ili ako se proguta) i kao veoma otrovan za vodene organizme, uz napomenu da može izazvati dugoročne štetne efekte u vodenoj sredini.

6. Konzervans formaldehid

Formaldehid se krije iza sledećih imena: DMDM hydantoin, diazolidinil urea, imidazolidinil urea, metenamin, ili kvaternijum 15. Koristi se u raznim proizvodima za kosu, kao i u kremama. Može da izazove rak.

Za šta se koristi? Formaldehid sredstva, koriste se kao konzervansi u širokom rasponu kozmetike. Druge industrijske primene formaldehida uključuju proizvodnju smole koja se koristi za proizvode od drveta. Formaldehid se takođe može naći i u sredstvima za čišćenje VC šolje.

Laboratorijske studije ukazuju da se formaldehid u kozmetici može absorbovati preko kože.

DMDM hydantoin i kvaternium-15 takođe mogu iritirati kožu i oči, i time izazvati alergije, pri malim količinama. Formaldehid je sastojak u nekim učvršćivačima za nokte.
Evropskoj unija nalaže da formaldehid konzervans u kozmetici mora biti identifikovan na etiketi proizvoda ako koncentracija formaldehida u proizvodu prelazi 0,05 %

7. Sintetički mirisi

Mešavina hemikalija koje mogu izazvati alergiju i astmu. Neke mogu izazvati rak i neurotoksičnost. Štetne za ribe i druge divljači.

Za šta se koriste? Koriste se kako bi proizveli prijatan miris. Termin “miris” ili “parfem” na listi kozmetičkih sastojaka obično kriju kompleksnu mešavinu hemikalija. Oko 3.000 hemikalija, koriste se kao mirisi. Miris je sastojak u parfemima, toaletnim vodama i dezodoransima, ali se on koristi u gotovo svakom proizvodu za ličnu negu. Osim njihove upotrebe u kozmetici, mirisi se nalaze i u brojnim drugim potrošačkim proizvodima, posebno deterdžentima za pranje veša, omekšivačima, kao i sredstavima za čišćenje.

Opasnosti za zdravlje i životnu sredinu: od hiljada hemikalija koje se koriste u mirisima, većina njih nije testirana na toksičnost. Mnogi od ovih sastojaka su iritirajući i mogu da izazovu alergije, migrene i simptome astme. Postoje dokazi koji ukazuju da izloženost parfemima može da pogorša astmu, a možda čak i doprinesu njenom razvoju kod dece.

Ljudi koji boluju od hemijske senzitivnosti (MCS) su posebno ugroženi. Međutim, svako može iskusiti iritaciju kože ili očiju, kao i curenje nosa.

Neki mirisni sastojci nisu parfemska sredstva, nego poboljšaju performanse mirisnih sredstava. Na primer, dietil ftalat ili DEP, se široko koristi u kozmetičkim mirisima kako bi omogućio miris postojanim. Ftalati su često korišćeni sastojci u kozmetici jer su jeftini i mogu se upotrebljavati za različite svrhe. Međutim, oni su reproduktivni toksini i mogu ometati hormonsku funkciju.
Evropska unija ograničava upotrebu mnogih mirisnih sastojaka i zahteva njihov prikaz na etiketama proizvoda koji sadrže bilo koji od 26 alergena obično korišćenih kao kozmetički mirisi.

8. PEG (polietilen glikol)

Primenjuje se u kremema, dezadoransima. Može biti kontaminiran sa 1,4-dioksana, što može da izazove rak.

Za šta se koristi ? PEG (polietilen glikoli) su naftna jedinjenja koja se široko koriste u kozmetici kao zgušnjivači, rastvarači i omekšivači. PEG se obično koriste kao osnova kozmetičkim kremama. Oni se takođe koriste u farmaceutskoj industriji kao laksativi.

Opasnosti za zdravlje i životnu sredinu: U zavisnosti od proizvodnih procesa, PEG može biti kontaminiran merljivim količinama etilen oksida i 1,4-dioksana. Međunarodna agencija za istraživanje raka svrstava etilen-oksid kao kancerogenu materiju i 1,4-dioksana kao mogućeg uzročnika karcinoma.

Dok su kancerogeni zagađivači primarna briga, PEG jedinjenja su sama po sebi genotoksična i ako se nanesu na osetljivu kožu mogu izazvati iritaciju i sistemsku toksičnost. Industrija koja razmatra bezbednost kozmetičkih sastojaka zaključila je da neka od PEG jedinjenja nisu bezbedna za upotrebu na oštećenu kožu.

Srodni sastojci: Propilen glikol je slična hemikalija koja, kao i PEG pojačava apsorbciju i može dopustiti štetnim sastojcima da se lakše apsorbuju kroz kožu. Takođe može izazvati alergijske reakcije.

9. Vazelin

Može se naći u proizvodima za kosu, balzamu i ružu za usne, proizvodima za negu kože. Naftni proizvod koji može kontaminacijom izazvati rak.

Za šta se koristi? Vazelin je mineralno ulje (naftni žele). Koristi se za hidtrataciju kože u različitim kremama, kao i u proizvodima za negu kose, obezbeđujući sjaj.

Opasnosti za zdravlje i ekološku sredinu: vazelin može biti kontaminiran policikličnim aromatičnim ugljovodonikom (PAH). Istraživanja pokazuju da izloženost PAH – uključujući kontakt sa kožom u dužim vremenskim periodima – uzrokuje rak. Na osnovu toga, Evropska unija svrstava vazelin u kancerogena sredstva i ograničava njegovu upotrebu u kozmetici. PAH u vazelinu može da izazove iritaciju kože i alergije.

Srodni sastojci: mineralno ulje i naftnih destilati se odnose na nafte nus-proizvode koji se koriste u kozmetici. Kao i vazelin i ovi sastojci mogu biti kontaminirani sa PAH.

10. Mineralna ulja (najštetnija kada su loše rafinisana)

Nalaze se u mnogim proizvodima za negu, kao što su ulja za bebe, losioni za telo, sapuni i šminka. Mineralno ulje je naftni nusproizvod koji zapušava pore i ometa sposobnost kože da eliminiše toksine, izazivajući akne i druge poremećaje. Usporava funkciju kože i razvoja ćelija, što dovodi do preranog starenja. Može biti kontaminirano PAH (kancerogenom).

Opasnosti za zdravlje: Apsorpcija mineralnog ulja, usled uobičajene upotrebe, može loše da utiče na funkcionisanje jetre. Jetra mora da radi naporno kako bi rastvorila mineralna ulja i ne može biti u stanju da se eliminiše toksine efikasno. To može dovesti do narušavanja zdravlja i do slabljenja imunog sistema.

11. Siloksani (ciklometikon i ciklotetrasiloksan)

Primenjuju se u kremama, šminki i proizvodima za kosu. Mogu ometati funkciju hormona i oštetiti jetru. Štetni za ribe i druge divlje životinje.

Za šta se koristi? Ova jedinjenja siloksana koriste se u kozmetici da omekšaju i učine kožu glatkom. Intenzivno se koriste u kremama i maskama za tretmane lica. Siloksani se takođe mogu naći u medicinskim implantima, premazima za vetrobranska stakla koji odbijaju vodu, građevinskim zaptivačima i mazivima.

Opasnosti za zdravlje i životnu sredinu: Ciklotetrasiloksan i cilkopentasiloksan – takođe poznati kao D4 i D5 – toksični su i imaju potencijal bioakumulacije u vodenim organizmima. Takođe, Evropska unija svrstava D4 u endocrine ometače, na osnovu dokaza da ometa funkciju ljudskog hormona, a mogući je reproduktivni otrov koji može narušiti plodnost. U laboratorijskim eksperimentima, izloženost visokim dozama D5 može da izazove tumor materice i slabljenje imunog sistema.

Strukturno slično D4 i D5, cikloheksasiloksan (ili D6) takođe ima potencijal bioakumulacije.

Ciklometikon je mešavina D4, D5, i D6 siloksana.

Srodni sastojci: Polidimetilsiloksan (PDMS) silikonski polimeri se proizvode od D4 i sadrže zaostale količine D4 i D5. Dimetikon je uobičajeni PDMS sastojak u kozmetici.

12. Natrijum lauril sulfat (SLS) i Laureth natrijum sulfat (SLES)

Nalaze se u proizvodima koji pene kao što su šampon, sredstvo za čišćenje lica i kupka. SLES može biti kontaminiran 1,4-dioksanom, koji može da izazove rak. SLS može da ošteti jetru. Iritira kožu, oči i disajne puteve. Štetan je za ribe i druge divlje životinje.

Za šta se koristi? Laureth natrijum sulfat (SLES) se koristi u kozmetici kao deterdžent i da načini proizvode penušavim. To je uobičajeno kod šampona, gelova za tuširanje i sredstva za čišćenje lica. Takođe se koristi u proizvodima za čišćenje u domaćinstvu, auto perionicama, odmašćivačima motora.

Opasnosti za zdravlje i životnu sredinu: prekomerno izlaganje SLS-u može da dovede do oštećenja oka, depresije, otežanog disanja, dijareje i teške iritacije kože. Slabi imuni sistem. SLS je takođe otrovan za vodene organizme.

Zavisno od proizvodnih procesa, laureth natrijum-sulfat može biti kontaminiran merljivim količinama etilen oksida i 1,4-dioksana. Međunarodna agencija za istraživanje raka svrstava etilen oksid kao kancerogenu materiju i 1,4-dioksan kao moguće karcinogenu. Etilen oksid može da ošteti nervni sistem.

13. Triklosan

Nalazi se u “anti-bakterijskim” proizvodima, kao što su paste za zube, sapuni, sredstava za dezinfekciju ruku. Može ometati funkciju hormona. Štetan za ribe i druge divlje životinje.

Za šta se koristi? Triklosan se uglavnom koristi u dezadoransima, sredstvima za čišćenje i dezinfekciju ruku kao konzervans i anti-bakterijski agens. Osim u kozmetici, triklozan se takođe koristi kao antibakterijsko sredstvo u deterdžentu za pranje veša i antisepticima za rane. Triklosan takođe ima primenu u medicini.

Opasnosti: Triklosan ometa funkciju hormona (izazivajući endokrini poremećaj). Evropska unija svrstava triklosan kao iritirajuće sredstvo za kožu i oči, i kao veoma otrovno za vodene organizme, uz napomenu da može izazvati dugoročne štetne efekte u vodenoj sredini.

14. Hemikalije za zaštitu od sunca (retinil palmitat, oksibenzon i oktil metoksicinamat)

Kada su mnoge hemikalije koje se koriste u kremama za sunčanje izložene suncu, javljaju se reakcije između aktivnih i neaktivnih sastojaka kreme za sunčanje i epidermisa. Toksične reakcije uključuju upalu, dermatološke efekate, alergijske reakcije i toksične efekte. Hemikalije za zaštitu od sunca mogu da izazovu rak.

Prirodne kreme za zaštitu od sunca sa titanijum dioksidom i cink oksidom su sigurnije alternative.

Krema za sunčanje ne dozvoljava telu apsorbuje vitamin D izlaganjem sunčevoj svetlosti. Stoga, ako planirate da budete napolju u kratkom vremenskom periodu, preskočite kremu za sunčanje kako bi vaše telo apsorbovalo ovaj korisan vitamin.

Oksibenzon: može izazvati poremećaj hormona i oštećenje ćelija. Izlaganjem na suncu oksibenzon utiče u formiranju slobodnih radikala, hemikalija koje uzrokuju oštećenje ćelija.
Oktil metoksicinamat: stvara slobodne radikale unutar kože i time predstavlja značajnu pretnju za oštećenje DNK.
Retinil palmitat: Industrija krema za sunčanje koristi vitamin A u svojim formulacijama jer je anti-oksidant za koji se smatra da usporava proces starenja kože. Međutim, studije pokazuju da je oblik vitamina A, retinil palmitat, štetan ukoliko se koristi u kremama za sunčanje i kada vam je koža izložena direktnom suncu. Retinil palmitat, ima fototoksične efekte (toksične reakcije pod uticajem svetlosti).

15. Aluminijum

Aluminijum je uobičajeni sastojak dezodoransa. Može dovesti do Alchajmerove bolesti, moždanih poremećaja i mogući je faktor rizika raka dojke. Na bazi aluminijuma, jedinjenja u dezodoransima formiraju privremeni sloj u okviru znojnih kanala koji zaustavlja protok znoja na površinu kože, što prisiljava da toksini teku nazad u krvotok.

Aluminijum se može naći i u vodi za piće, vakcinama, prašku za pecivo, proizvodima za higijenu.

16. Teški metali : olovo, živa, kadmijum, arsen , nikl i drugi

Teški metali mogu u telu tokom vremena izazvati različite zdravstvene probleme, uključujući: rak, oštećenje reproduktivnog sistema i smetnje u razvoju, neurološke probleme, gubitak pamćenja, promene raspoloženja, neuromuskularne poremećaje, slab imunološki sistem, glavobolje, povraćanje, mučninu i dijareju, oštećenja pluća. Dovode do hormonskih poremećaja.

17. Talk

Obično se nalazi u puderu za bebe, puderu u prahu za lice, puderu za telo. Talk je poznat kao kancerogen i glavni je uzrok raka jajnika. Može biti štetno ako se udahne, jer može izazvati respiratorne poremećaje. Od ranih 1980-ih, podaci pokazuju da je nekoliko hiljada novorođenčadi svake godine je umrlo ili se razbolelo posle slučajnog udisanja pudera za bebe.

Za šta se koristi? Talk se nalazi u širokom spektru proizvoda široke potrošnje u rasponu pesticida za kuću i baštu do antacida. S obzirom da je otporan na vlagu, takođe se koristi u farmaceutskoj industriji u proizvodnji lekova. Talk je glavni sastojak pesticida za kuću i baštu, kao i pudera protiv buva i krpelja. Talk se koristi u manjim količinama u dezodoransima, kredama, tekstilu, sapunima, izolacionim materijalima.

Opasnosti za zdravlje: Talk je otrovan. Talk čestice uzrokuju tumor jajnika a mogu da dovedu i do raka pluća.