Nešto nije u redu sa konekcijom !

Oznaka "društvo"

Šta je Agenda 21

Ono što će vas začuditi, Bekov roman nije samo fikcija, već je zasnovan na programu koji je napravljen od strane UN-a i to pod istim imenom – Agenda 21..