Spasoje Vlajić, nesvakidašnji naučnik na ovim prostorima, svojim proročkim duhom skoro četrdeset godina istražuje fiziku i tehnologiju svesti, ogranak oduhovljene nauke koju je utemeljio Nikola Tesla

Od rane mladosti bio je obliven ljubavlju majke i starijih sestara. Bila je to velika bezuslovna ljubav koja je oslobađala i dala širinu njegovom radu i istraživanju fizike i tehnologije svesti. Zakoni i formule koje je otkrio nose specifična imena, „Svetlosna formula“ i „Svestna formula“. Posle 30 stručnih knjiga i bezbroj naučnih članaka napisa je pesničku knjigu, „Žena i ljubav.“ Danas živi mirnim životom čoveka ispunjenog blagostanjem, sa suprugom Sofijom i šesnaest članova svoje porodice, u rodnom Žarkovu.

Spasoje Vlajić

Spasoje Vlajić

Duša sveta — Anima Mundi

– Nisam sreo ženu u kojoj ne blista njena anđeoska suština, ono božansko, a to je duša. Pojedinačna duša i ona spona sa Dušom Sveta — Animom Mundi. Zato pišem o ženi. Kada bih radio samo nauku ličio bih na pećinskog čoveka koji savršeno zna da kremenom zapali vatru, ali ništa više. Leva moždana strana od onoga što ima čini savršenstvo, ali desna je ta koja čoveka izvodi iz pećine, koja mu ukazuje na pojave koje do tada nisu pronađene. Zahvaljujući mom osećajnijem odnosu, upravo prema ženi, kao da otvaram i tu desnu moždanu stranu, a ona mi pomaže da napravim pomake u naučnim oblastima.

Istraživanje nasleđa gena pokazuje da je čovek najsavršenije biće. Ali, od čoveka je savršenija žena jer ima jedan genom više — da bi mogla biti majka. Kada govorimo o jeziku, tri velike vrline u našem jeziku i veri su ženskog roda: TA vera, TA ljubav, TA nada. Koja je verovatnoća da jezik iz svoje dubine, jednostavno odredi, da su sve vrline ženskog roda? Naravno, nad njima je TAJ Gospod Bog.

Bezuslovna ljubav

Može li žena, van umetnosti, biti inspiracija muškarcu?

Žena je za normalnog muškarca nadahnuće po sebi. U knjizi „Tesla čovek anđeo“ pišem o Nikoli Tesli i njegovom određenju prema ženi. On kaže: „Žene su savršena bića, ali samo to“. Na drugom mestu tvrdi da mu je lepota ženskog tela bila nadahnuće za mnoge izume. Tri snažna simbola prožimaju njegov život: TA majka, TA svetlost i TA bela golubica. Svojom rečenicom o ženi Tesla je ženu uzdigao na onaj presto majke i majčinskog. Time je u sebi suzbio neke druge nagone jer je ženu uzdigao do onoga što je željeno a nedodirivo.

Verujete li u bezuslovnu ljubav između muškarca i žene?

To je vrhunac ljubavi. Sa tom bezuslovnom ljubavlju čovek daje slobodu, ali ta sloboda čuva ljubav. Nema izazova, nema onog kiselog grožđa, sve je dozvoljeno. „Učini šta god hoćeš, ja znam tvoju bogoliku suštinu, tvoju dušu. Voleći tvoju dušu, volim te kad god mi se vratiš jer mi se dušom vraćaš.“ To je divan obrazac ljubavi koji neguje i čuva ljubav. Nažalost, ženama su danas nametnute mnoge obaveze koje nisu u skladu sa njenom prirodom koja je savršena… hormonalno, ona je svakog meseca novo biće.

„Misaone pilule“

Kako žena može da sačuva svoju prirodu?

Na predavanjima, u IK „Miroslav“ i u „Međunarodnom centru za istraživanje Teslinog nasleđa“, dolazi veliki broj žena koje, posebno, posle tih druženja osećaju olakšanje i ispunjenje jer radimo vežbe sa kojima se usklađuje rad leve i desne moždane hemisfere. Kako? Stvaramo takozvane „misaone pilule“. Grubo je reći ni iz čega, a u stvari stvaramo ih iz misli i reči.

Pravilnom upotrebom misli i reči svako može sebi biti lekar i iscelitelj?

Odnos misli i govora zavisi od stanja u kome se čovek nalazi. Priroda je prema svom načelu svrsishodnosti našla način da čovek skladno koristi moždane delove. Treba da teži lepoj smirenosti i to preko govora. Leva moždana strana uvek želi da razume značenje, logiku govora, pravilnost izgovora, gramatiku, dok desna moždana strana voli misaone slike, slikovite reči, male zastoje, ritam. Kad čovek to zna može načinom govora da smiruje i sebe i druge. To je uslov da stvara takozvane „misaone pilule“.

Podudarnost misli i događaja

Navedite nam neku vežbu sa tih susreta?

Vežba koja je jako prihvaćena a data je u mojoj knjizi „Lečenje mislima“, glasi:
„Smiren… ispunjen ljubavlju… savršeno sam zdrav“.
Ovaj iskaz u jednoj dimenziji možemo da proširimo i unesemo drugu dimenziju vremena. Tako u istom trenutku obavljamo dva procesa. Kada ja kažem „smiren“, istovremeno sam u sebi rekao i „Bože pomozi“. „Ispunjen ljubavlju“, opet kažem „Bože pomozi“. „Savršeno sam zdrav“, isto izgovorim, „Bože pomozi“. Ovaj obrazac zdravlja spajamo sa molitvom. Onda se dešava nešto što je naučni iskorak, podudarnost misli i događaja, želja i ostvarenja, namera i dela — sinhronicitet, a to je veoma bitno za tehnologiju uspeha. Kad se desi ta podudarnost, ja uvek kažem kao da vreme promeni smer i poteče od sadašnjosti prema prošlosti.

Kako se to može objasniti, imate li odgovor?

Prvo misao pokrene moždane ćelije. Iz njih zrače živčane struje i moždani talasi. Živčane struje utiču na stanje u telu. Moždani talasi prenose sadržaj svesti i povezuju se sa jonskim okruženjem a preko njega sa silom značenja koja dovodi do podudarnosti misli i događaja, želja i ostvarenja. Kada se desi podudarnost misli i događaja, očigledno je da smo iz sveta uzročno-posledičnih odnosa, iz ovog stešnjenog četvorodimenzionalnog prostor-vremena uzdugnuti u više dimenzije, gde mislima možemo da utičemo na pojave u materijalnom svetu. Kada se to desi, treba pomisliti na nešto lepo, zamisliti želju, ali se obavezno i pomolite Gospodu, pomireni sa Božjom voljom. Ništa se nije desilo, a mnogo se desilo.

Jezik simbola

Svako je u životu imao situaciju da na nekog misli i onda ga „slučajno“ sretne, kako to objašnjavate?

Može biti odbljesak ovoga o čemu govorimo. Postoji jedna naučna oblast koja se zove statistika koja ne objašnjava, samo ukazuje na neku silu koja još nije upoznata. Ti susreti mogu statistički da se potvrde kao slučajnost ili kao proizvod neke zakonitosti ka kojoj tek krećemo.
Sećam se primera gospođe Ivanke koja je imala problem jer su joj majstori bili u kući i trebala je da im da 300 evra koje nije imala. Pomolili smo se svi i stvorili misaonu sliku kroz sedam koraka. Pokazalo se neverovatno. Pozvao je sin i rekao da se javila neka žena iz Sombora kojoj je pre četiri godine pozajmila 300 evra i upravo je sada htela da joj vrat dug. Imam puno svedoka takvih i sličnih podudarnosti posle naših druženja.

Nekada se jasno sagledaju podudarnosti, a onda se sve zatvori i ništa ne vidimo, zašto?

U odnosu na tekuću nauku, fizika i tehnologija svesti imaju više stepeni slobode. U kom smislu? Da bi se izvršio jedan eksperiment, na primer iz hemije, potrebni su određeni uslovi. Međutim, kada je um u pitanju teško je sve podesiti… istu misaonu podlogu, istu smirenost, isti spoljašnji dotok simbola koji su jako važni… sve isto kao u nekom prethodnom slučaju.

Kako treba pratiti, razumeti simbole?

Simbol ne deluje sam po sebi nego kako ga tumačimo. Izuzetno je bitno da tumačenje bude povoljno, da bi ono što šaljemo kao moždani talas bilo povoljno. Simbol je uvek dvosekle prirode, ima lice i naličje. Na primer, kada vide poznati simbol 666, ljudi se uspaniče jer je to znak zveri, đavola… treba posmatrati njegovu povoljnu stranu i tumačiti, „treba da budem bolji nego što jesam, da učinim neko dobro delo“… Jedan od osnovnih obrazaca u tehnologiji svesti je da predviđanje u koje poverujemo stvara budućnost.

Priča iz „Talmuda“

Dolazi žena kod mudraca i pita: – „Sanjala sam da mi je pao plafon, šta znači?“ Mudrac joj odgovori: „Divno, rodićeš sina.“ Posle devet meseci ona stvarno rodi sina. Desi se, opet, sanja da je pao plafon i ona opet kod mudraca. On joj isto kaže i ona rodi i drugog sina. I treći put usni da je pao plafon, ona raspoložena kod mudraca, ali on je negde u planini. Jedan od njegovih nadobudnih, gordih učenika kaže joj: „Umreće ti muž.“ Njoj stvarno umre muž. Kuknjava u selu, mudrac silazi sa planine, učenici dolaze pred njega, a onaj gordi učenik počne da sa hvali i priča ko je sve bio i pomenu ženu. Mudrac se uhvati za glavu i reče:„Nesrećeniče, što ubi čoveka. Jer stoji zapisano – nije kako je sanjano nego kako je tumačeno.“ Ono što tumačite, sa povećanom verovatnoćom se i dešava.

Spasoje Vlajić

Spasoje Vlajić

Sedam koraka ka uspehu

Treba mudro živeti da bismo stvorili lepu budućnost?

U psihologiji uspeha postoji sedam koraka:
Prvi korak je smirenje, drugi korak je odrediti želju za danas ili za taj trenutak, treći korak je zamisliti povoljno ishodište, četvrti korak je molitva gospodu, pomireni sa Božjom voljom, peti korak je osećaj da se želja ostvarila, šesti korak je učiniti nešto po tom uverenju, tek sedmi korak je ulazak u materijalnu stvarnost (treba platiti račun, pozvati majstora, rešiti taj i taj problem…)… i tako svakog jutra.
Mi imamo slobodu da u dimenziji uma stvorimo ono što hoćemo. Naravno, stvaramo onu životnu sliku koja je tik pred ostvarenjem. Šta se obično desi? Na primer, posao je tu, samo što nije potpisan ugovor i ljudi se uznemire, uzvrpolje, počnu da sumnjaju i sve pokvare. Znači, stvaramo tu misaonu sliku rasterećeni materijalnog sveta, a tek u sedmom koraku se obraćamo stvarnosti.

A u toj stvarnosti šta je najvažnije, po vama?

Biti dobar. Dobrota vas čuva. Posebno treba biti pažljiv, strpljiv, pun razumevanja prema onima koji nas iznerviraju, naljute, razočaraju. Kroz to se ispoljava naša bogolika suština duše, duhovna zrelost, stepen smirenosti i na kraju, nadziranje nad samim sobom. U tome je vrhunacu životne mudrosti. Da nadmoćnošću svesti upravljamo silama podsvesti.

„Čovek posebno voli sebe kroz onoga koga voli“ – Spasoje Vlajić – „Žena i ljubav“ (365 poruka posvećenih Duši sveta)