U sklopu ruskog svemirskog programa, monitori su otkrili nagli skok po pitanju Zemljine frekvencije, ali je iznenađujući razlog zašto?
Drevni Indijanski Rišiji su frekvenciju od 7.83 Hz nazivali OM. Takođe se dešava da je u ritmu prirodnog otkucaja srca majke Zemlje poznatog kao „Šumanova rezonanca.”

Šumanove rezonance su globalne elektromagnetne rezonance, pobuđene od strane električnog pražnjenja munja u šupljini koja se nalazi između površine Zemlje i jonosfere.

Dugi niz godina ova rezonantna frekvencija je iznosila oko 7,83 Hz sa neznatnim varijacijama. Juna 2014. godine se promenila. Monitori u sklopu ruskog svemirskog programa za posmatranje pokazali su nagli porast u aktivnosti oko 8.5 Hz.

Od tada, oni su beležili dane kada se Šumanova rezonanca ubrzavala brzinom 16.5Hz.

U početku su mislili da je njihova oprema u kvaru, ali su kasnije saznali da su podaci zapravo tačni. Svi su se pitali, šta je izazvalo tu iznenadno povećavajuću aktivnost?
Da li se Zemljina frekvencija povećava? Pošto se za Šumanovu rezonancu kaže da je „u skladu” sa alfa i teta stanjem ljudskog mozga, ovo ubrzanje može biti upravo razlog zašto često osećamo da je vreme ubrzano i da se događaji i promene u našem životu brže odvijaju.

Ove rezonance u nastajanju su prirodno povezane sa aktivnostima ljudskog mozga. Dakle, to znači, da se menjamo. Postavlja se pitanje šta te ubrzane frekvencije mogu da nam kažu o ljudskoj evoluciji. Frekvencija od 7.83 Hz je prelaz između teta i alfa stanja.

Opušteno, dremajuće stanje očekuje promenu. Frekvencija u rasponu od 8.5 do 16.5 Hz pomera stanje iz teta opsega u alfa stanje sa bržim beta frekvencijama koje počinju da se pojavljuju.

(Ovo je u korelaciji sa procesom buđenja). Šumanova rezonanca ima nagle vrhove u opsegu od 12 – 16.5 Hz.

Frekvencija u opsegu 12-15 Hz se naziva senzomotornim ritmom (SMR). To je idealno stanje „mirnog budjenja.” Naši misaoni procesi su jasniji i više fokusirani, ali mi smo još uvek „u toku” ili „u znanju.”
Drugim rečima, Majka Zemlja menja svoju vibracionu frekvenciju a verovatno i mi. Ovo može biti jedan od mnogih znakova da smo u procesu buđenja.

Naučnici izveštavaju da Zemljino magnetno polje, koje može uticati na Šumanovu Rezonancu, polako slabi u poslednjih 2000 godina, a još više u poslednjih nekoliko godina. Niko ne zna zašto.

Šta god da se dešava, jasno je da ovo ubrzanje može učiniti da se osećate iscrpljenim, da imate vrtoglavicu, ili da ste depresivni, i to usled povećavanja frekvencije kako bi bili „u skladu” sa Novom Zemljom.

Adaptacija nije uvek lak proces, ali imajte na umu da je to sve deo vašeg jedinstvenog buđenja.