Šumanove rezonance predstavljaju skup frekvencija koje se nalaze u samom vrhu ekstremno niskih elektromagnetnih frekvencija u Zemljinom elektromagnetnom polju. Šumanove rezonance su globalne elektromagnetne rezonance, pobuđene od strane električnog pražnjenja munja u šupljini koja se nalazi između površine Zemlje i jonosfere. U normalnom stanju, Šumanove rezonance, predstavljaju stalni talas u delu između površine i jonosfere, sa talasnom dužinom koja je jednaka obimu Zemlje. Stanje sa najnižom frekvencijom (i najvećom snagom) kod Šumanovih rezonanci nastaje kod frekvencije oko 7,83 Hz, ali ova frekvencija odstupa malo u zavisnosti od više faktora, kao što su smetnje u jonosferi usled sunčevog zračenja, koje ugrožavaju gornju granicu zatvorene oblasti u kom se ove rezonance nalaze. Više rezonance su raspoređene u intervalima od oko 6.5 Hz, i pripisuju se zemljinom sfernom obliku.

Posmatranjem Šumanovih rezonanci se prati nivo aktivnosti i pojava munja na globalnom nivou. Usled povezanosti pojava munja i klime Zemlje, koristile su se i za praćenje globalnih promena u temperaturi i promena u nivou vode u gornjoj troposferi. Nagađa se da se i munje i električna pražnjenja u atmosferi na drugim planetama mogu pratiti i proučavati pomoću praćenja Šumanovih rezonanci. Šumanove rezonance su se koristile i za proučavanje niže jonosfere Zemlje i predložene su kao jedan od načina za proučavanje niže jonosfere nebeskih tela. Nedavno, diskretna pobuđivanja Šumanovih rezonanci su povezana sa prolaznim svetlosnim događajima i drugim električnim pražnjenjima u gornjoj atmosferi. Postoji i interesovanje za korišćenje Šumanovih rezonanci u predviđanju zemljotresa.

Kada se podesimo na Šumanovu rezonancu, telo se efikasnije oporavlja i leči.

Tehnologija bineuralnog moždanog ritma može da izazove posebno stanje u moždanim talasima slušaoca. Ove veštački izazvane promene u stanju moždanih talasa će brzo i pouzdano izazvati promenu u svesti slušaoca.

Pošto je prirodna frekvencija Zemlje 7.8 Hz (7-13 Hz) moždani talasi ljudi rezoniraju tom frekvencijom i naučnim istraživanjima je pokazano da je to jedan od suštinskih uslova potrebnih za dobro fizičko i psihičko zdravlje. Pošto postoji mnogo veštačkih ekstremno niskih frekvencija u zemljinoj atmosferi sada, može doći do gubljenja Šumanove rezonance u moru drugih frekvencija. Zvuk sa Šumanovom rezonancom olakšava da Šumanova rezonanca dopre do nas i pomaže balansiranju autonomnog nervnog sistema, smanjuje stres i pojačava koncentraciju.

Nažalost, jako malo se u javnosti zna o biološkoj frekvenciji. Godine 1952. nemački naučnik V. O. Šuman, je otkrio postojanje prirodnog radio signala koji se širio kao talas oko naše planete, između zemlje i jonosfere, sa frekvencijom od 7.83 Hz. Nakon toga, signal je nazvan „Šumanova rezonanca“. Nije slučajnost da je moždana frekvencija većine kičmenjaka negde oko te vrednosti, iako je kod ljudi u ovom industrijskom dobu nešto viši. Međutim, dominantna moždana frekvencija kod osetljivih ljudi, kao što su šamani se nalazi blizu vrednosti od 7.83 Hz, i ponekad dolazi do harmonijske rezonance sa frekvencijom Zemlje.

Elektro-smog ometa ovu prirodnu frekvenciju. Naročito mikrotalasi takozvanih „digitalnih“ frekvencija koju koriste mobilni telefoni imaju svojstvo da uguše ili ometaju ovaj prirodan talas. Pošto se ovde visoke frekvencije podešavaju impulsom u opsegu ekstremno niskih frekvencija, ovaj impuls se meša sa prirodnim impulsima u mozgu, a konstantan oscilujući stimulans utiče na biološke oscilatore u mozgu koji imaju važnu ulogu u biološkim sistemima za regulaciju.

Šumanova rezonanca se ponaša kao prirodan štimer za naše biološke oscilatore. Majkl Hačinson u svojoj knjizi „Mega moć mozga“ kaže da je frekvencija od 7.83 Hz jedna od onih koje imaju mnoštvo pozitivnih efekata na ljude, počevši od bržeg oporavka i zalečenja rana do bržeg učenja. Kada biološki sistem osciluje na ovoj frekvenciji, on se nalazi u stanju harmonije sa magnetnom frekvencijom naše planete, sa prirodnom elektomagnetnom matricom za sav život na našoj planeti, sa frekvencijom u kojoj je evoluirao sav život, i do nedavno, dominantnom elektromagnetnom frekvencijom u kojoj se sav život nalazio.

Pošto na epifizu utiču promene zemljinog magnetnog polja, one utiču i na proizvodnju hormona. Naročito na melatonin, važan nervni hormon i onkostatik (sprečava rak), koji se ne proizvodi u odsustvu Šumanove rezonance u svemiru i čija je proizvodnja smanjena u prisustvu elektromagnetnog zagađenja.

Melotonin je u bliskoj vezi sa „optimalnom biološkom frekvencijom“. Isto tako je dokazano da je Šumanova rezonanca na neki način povezana sa hormonom rasta. Ako uzmemo u obzir da naša prirodna frekvencija polako biva oslabljena, a naši biološki sistemi su i dalje naštimani na tu frekvenciju, onda moramo naći neki način da se naštimamo nazad na tu frekvenciju. To je možda naša jedina šansa da održimo jak imuni sistem.

Kada vidimo da buduće tehnologije uglavnom koriste mikrotalasne impulse, ne piše nam se dobro. Ali što je još strašnije, biramo da ignorišemo činjenicu da smo elektromagnetna bića osetljiva na elektromagnetna zračenja. Sve zavisi od određene frekvencije. Tačna frekvencija pomaže dok pogrešna može da uništi.

Slušanjem Šumanove rezonance vežbamo mozak da se naštima na frekvenciju ubrzanog oporavka i učenja.

Efekti naštimavanja na ovu prirodnu frekvenciju, osim jačeg imuniteta, su osećaj mira i dubok osećaj jedinstva sa našom majkom Zemljom.

Jedinstvo sa svim što nas okružuje, koje se često opisuje u drevnim učenjima, to vrhovno iskustvo kojem svi težimo, je jednostavno harmonijsko oscilovanje sa frekvencijom naše planete, koja je takođe frekvencija našeg srca i moždanih talasa kada iskusimo bezuslovnu ljubav. Ljubav je frekvencija — ljubav je izlečenje.

Većina nas nije svesna činjenice da živimo na planeti koja emituje frekvenciju ljubavi. Sve što treba je da se uskladimo sa njom i ozdravljenje će početi. Ovi efekti se mogu izmeriti. Samo nakon par minuta slušanja Šumanove rezonance, ne samo što će bioenergetsko polje tela postati izbalansirano, već će i snaga i veličina ovog polja porasti tri puta, što će poništiti efekte elektromagnetnog zagađenja.

Poslušajte ispod youtube video sa sat i po vremena emitovanja Šumanove rezonance.