Na pedesetak kilometara udaljenosti od Beograda, od urbane, betonske i asfaltne džungle, nalazi se Carska bara koja bi, po svojim karakteristikama, mogla da se smatra za Srpsku Amazoniju, za panonsku verziju džungle. Takav utisak se stiče nakon obilaska bare koja pleni svojom divljom lepotom, svojom neprohodnošću, mozaičnošću vodenih, travnatih i šumskih predela, kao i bogatstvom biljnog i životinjskog sveta.

Jedinstveni ekosistem

Živopisan, mističan, koloritan i po svemu jedinstven Specijalni rezervat prirode Carska bara, zauzima površinu od oko 1600 hektara. Čine ga, gusto ispresecani, kanali, nasipi, jezero, bara, reka, livade i šume. Važi za jedan od retko očuvanih delova prirode u Vojvodini, koji čuva u sebi nebrojeno ugroženih vrsta biljnog i životinjskog sveta.
Najbrojnije su ptice, zastupljene sa više od 250 vrsta, među kojima ima i kormorana, čaplji, poljskih jarebica, pa i orlova belorepana.

Zbog bogatstva ptičijeg sveta Rezervat Carska Bara ima zavidan status vodenih staništa od prvorazrednog značaja. U barama, koloritnim močvarama i reci, Stari Begej, živi oko dvadesetak vrsta riba, a najzastupljenije su štuka, deverika, som, smuđ, srebrni karaš i beli amur. Uz malo sreće, u šumi se mogu sresti krupni i sitni sisari, srne, divlje mačke, veprovi, kornjače, zečevi, zmije, žabe, dok dobri poznavaoci ovog lokaliteta uspevaju da sretnu i vidre. Neizbežni su i insekti, od kojih su atraktivni vilinski konjici, bubamare, kao i razne vrste tvrdokrilaca.

Carska bara je reprezentativno stanište i retkog vodenog bilja, močvarne orhideje, belog lokvanja, barske perunike. Trska je dominantna, daje čitavom predelu gustinu, čini ga mističnim i teško prohodnim. Turistima je omogućeno da obiđu rezervat brodom, koji se svojim starinskim izgledom savršeno uklapa u okruženje. Brod puna dva sata plovi kroz Stari Begej, uz pravljenje pauze tokom koje se obilaze staze zdravlja rustične forme, staze koje nimalo ne narušavaju ambijent. Uprkos tome što je u rezervatu dozvoljen ekološki turizam, ribolov, kao i aktivna rekreacija, on ima status naučno-istraživačkog područja, zbog čega je ovaj jedinstveni ekosistem, sa obiljem prirodnih retkosti i ugroženih vrsta, stavljen pod zaštitu.