Pre više od nedelju dana američka nacionalna aeronautička i svemirska administracija (NASA) je uspešno izvela eksperiment ili sondiranje sa suborbitalnom raketom koja testira nove tehnologije pre nego što se one uvedu u druge projekte. Ovaj suborbitalni let se dogodio sedmog oktobra, u Valops ustanovi za aeronautiku u Virdžiniji, usmeren ka istočnoj obali Sjedinjenih Država, i tesitiran je „modifikovan Blek Brant raketni motor za sonde, lansirno vozilo i sistemi za letelice i sistemi za izbacivanje tovara“.

 Saopštenje iz NASA-e

„Tokom testa sistema za ispuštanje raspršene materije, četiri tovara sa mešavinom barijuma i stroncijuma će biti ispuštena iz glavnog tovara i ta mešavina će biti ispuštena prilikom spuštanja letelice. Test će takođe uključivati ispuštanje materije iz dva sistema na glavnom tovaru tokom spuštanja.

Tovari će biti ispušteni na 130 milja iznad površine. Glavni tovar će biti ispušten na 118 milja.

Mešavina barijum-stroncijum proizvodi oblak zeleno-plave i crvene boje. Zeleno-plavi deo je neutralan. Stroncijum se koristi da bi se poboljšala vidljivost neutralnog toka.“

Zanimljivo je da je tokom testa ispuštena određena količina raspršene materije u atmosferu, odnosno ispuštena je mešavina hemikalija koja je dobro poznata onima koji prate rastući problem geoinženjeringa i kemtrejlse. Nebo nad ovim oblastima je bilo obasjano neobičnim oblacima koji su bili obojeni ispuštenim barijumom i stroncijumom na velikoj visini.

Barijum i stroncijum, kao i aluminijum, su tri najčešća hemijska agensa korišćena u atmosferskom geoinženjerskom projektu, koje vlada SAD koristi u projektima modifikacije vremenskih prilika od 1950.

Ovi nedavni eksperimenti dokazuju još jednom da NASA i vlada SAD ispuštaju toksične hemikalije u atmosferu radi različitih istraživanja i eksperimenata, mada ko zna šta zapravo smeraju?
Nedavno, različite anomalije su počele da se događaju na nebu, uključujući i dva džinovska svetlosna snopa svetla koji izviru iz zemlje. Osim toga, nedavno se video prenos sa MSS (Međunarodna Svemirska Stanica) prekinuo kada su se takođe dva masovna svetlosna stuba pojavila, ali ovaj put usmerena ka planeti iz MSS.

Ako niste ubeđeni da američka vlada i njeni korporativni partneri ispuštaju toksične hemikalije na nas, i koriste svoje stanovnike kao zamorčiće, onda pogledajte neka istraživanja o tome, uključujući i kongresnu izjavu doktorke Rozalind Piterson. Većina komercijalnih medija čini sve što može da diskredituje i ismeje nezavisne istraživače kao što su Dejn Viginton sa GeoengineeringWatch.org, koji je javno povezao sušu u kaliforniji i masovno odumiranje drveća i biljaka usled kemtrejlsa i geoinženjerskih projekata.

Iza zavese, vlade mnogih država nastavljaju da troše novac na tajne projekte i eksperimentalne tehnologije, dok zdravlje naše okoline konstantno opada.