Što više ljudi pokazuje interesovanje i brigu o kvalitetu hrane koju konzumira, bolji je trenutak no ikad biti farmer organske hrane. Samo jedna od prednosti je što proizvođači organske hrane zarađuju više novca od svojih „ne organskih“ konkurenata.

Zadržati veće parče kolača

Saznanja iz meta-analiza sprovedenih od strane Washinton State University (WSU) otkrila su da proizvođači organske hrane obično zarađuju između 22% i 35% više profita od običnih poljuprivrednika.

„Shvatanje javnosti je da ukoliko se bavite organskom proizvodnjom, možda žrtvujete svoju finansijsku održivost, ali naša studija pokazuje da to nije slučaj.“ objasnio je ko-osnivač studije David Crowder, profesor entomologije sa WSU-a. „Ukoliko dobijate 30% više od vaših konkurenata, to bi bilo zavidno u skoro svakom poslovanju.“

Razlog većeg profita kod organske proizvodnje ima veze sa tim što rade sa mnogo manjim zalihama i višom cenom. Istraživanje je pokazalo da se u organskoj proizvodnji isporučuje od 10% do 18% manje proizvoda od uobičajne proizvodnje.
Kompenzacija za manje useve su više cene koju konzumenti plaćaju za organski proizvod. Tako da nekolicina prodaje je potrebna da bi se napravila razlika u ceni.

Drugi razlozi za organsku proizvodnju

Dok Vam za organsku hranu obično treba oko 7% veća cena kako biste bili na nuli sa troškovima proizvodnje, prodajna cena najčešće bude oko 32% od tog iznosa. Veliki disparitet takođe pomaže da se napravi razlika u ceni u troškovima rada, koja je u organskoj proizvodnji oko 7% viša od konvencionalne.

Srećom, organska proizvodnja ne zahteva velike kapitalne investicije kao konvencionalna, hemijski tretirana, proizvodnja. Organski pesticidi se mogu proizvoditi lokalno, što podrazumeva manje troškove. Pošto su njihove investicije niže, slab prinos useva znači i manje finansijske gubitke.

Pored finansijskih aspekata, postoje i drugi važni benefiti organske proizvodnje o kojima trebate razmisliti. Ovi benefiti uključuju ekologiju, biodiverzitet i unapređen kvalitet zemljišta.

Kako se postaje farmer organske hrane?

Jedna od najvećih veštačkih prepraka u početku organske proizvodnje je da je zemlja na kojoj treba da uzgajate useve čista od pesticida minimum tri proizvodne godine. A da ne pominjemo da proizvođači ne smeju da prodaju svoje proizvode dok se prođu te tri godine.
Nažalost, dok potražnja za organskom proizvodnjom raste, trenutno postojeći farmeri nisu u mogućnosti da ispune te zahteve. Danas samo 1% farmera koristi ove metode organske proizvodnje.

„Mi definitivno ne kažemo da 100% proizvodnje treba da bude organsko“, rekao je Crowder. „Ali postoji zaista velika potražnja za ovakvim proizvodima sa kojom se dosada nismo susretali.“

Organski uzgojeni proizvodi imaju tendenciju da budu otporniji na insekte i bolesti. Ovo je pokazano kroz istraživanje sprovedeno 1930. od strane američkih doktora i pionira u uljnoj ishrani dr Charles Northern-a.

Kao konzument već znate da organski proizvodi imaju nadmoćniji kvalitet i ukus spram konvencionalno proizvedene hrane. Zašto ne biste razmislili o pokretanju svoje lične male organske bašte kako biste uživali u kvalitetu organske hrane tokom cele godine.