Za unapređenje meditacionih tehnika i rada na sebi, možete primeniti moć četiri glavna elementa u svom radu.

Sledi jednostavan vodič o pravcima koji su povezani sa ovim elementima. Specifično postavljanje ovih elemenata je od velikog značaja:

Sever je pravac elementa zemlje i moći tela.

Njegovi prirodni oblici su stene, glina, pesak i tlo. U materijalnom svetu, to je fizička dimenzija i oblast čula. U ovom pravcu, obratite pažnju na svoje fiziološke procese, na senzacije u telu, vaše biološke potrebe, kao i na fizičko zdravlje. Modaliteti lečenja, uključuju dobru ishranu, higijenu, svesnost govora tela i promena, opuštanje i odmor .

Istok je pravac elementa vazduha i moći uma.

Njegova priroda oblikuje vetrove, atmosferu i dah. U ljudskom životu, to je mentalna dimenzija i oblast razmišljanja. Kod ovog pravca, obratite pažnju na svoje misaone procese, na razum, stavove i vaše mentalno zdravlje. Modaliteti lečenja ovde uključuju analizu samo-posmatranja, afirmacije, pisanje dnevnika, kognitivno restrukturiranje i obrazovanje.

Jug je pravac elementa vatre i moći akcije.

Njegovi prirodni oblici su plamen, munja i struja. U pitanju je dimenzija ponašanja i domen akcije. U vezi ovog pravca, obratite pažnju na svoje aktivnosti, na vreme kojim raspolažete za posao i razonodu, unutrašnji dijalog sa samim sobom, na prirodu vaše interakcije sa drugima i na način života koji vodite. Modaliteti lečenja uključuju igru, vežbe, upravljanje vremenom, restrukturiranje života, blokiranje destruktivnih misli i prevazilaženje loših navika, napredovanje u karijeri, pozitivne promene u ponašanju i postavljanje ciljeva i postignuća.

Zapad je pravac elementa vode i moći emocija.

Njegovi prirodni oblici su okeani, jezera, potoci, reke, izvori, rosa, padavine i tečnosti u organizmu. U materijalnom svetu, u pitanju je emocionalna dimenzija i oblast osećanja. Kod ovog pravca, obratite pažnju na vaše raspoloženje, o svojim osećanjima prema sebi i drugima, o nivoima intimnosti i poverenja u vašim odnosima, i na vaše emocionalno zdravlje. Načini lečenja uključuju vizualizacije, aktivno slušanje, izražavanje i deljenje osećanja, pružanje udobnosti, pevanje, ples, crtanje i druge oblike umetničkog izražavanja.

Sveće različitih boja takođe deluju na isti način:

  • Istok / vazduh : žuta ili boja lavande (svetlo ljubičasta)
  • Jug / vatra: crvena
  • Zapad / voda : plava ili tirkiz
  • Sever / zemlja : tamno zelena, tamno braon ili crna sveća