Baš kao što fizičko telo ima sedam prepoznatljivih energetskih centara, odnosno vrtloga suptilne energije, tako i planeta ima čakre, odnosno centre koji upravljaju njenim zdravljem i deluju kao odraz njene energetske evolucije. Dr Hirošimi Motojama, razvio je način merenja čakri ljudskog tela, kako bi se omogućila naučna osnova, s obzirom da su se smatrale čisto metafizički vekovima, iako su sveci, mudraci, monasi i jogiji znali za njihovo postojanje još od davnina i pre nego što su bile prepoznate putem naučnih instrumenata.

Postoje mnoge kulture koje mogu shvatiti energetski sistem koji pokreće telo. Jogijski čakra sistem star 4000-5000 godina. Čakra se prevodi kao „točak” na sanskritu, ali se preciznije opisuje kao vrtlog okretanja energije. Neki čakra sistemi sadrže dvanaest osnovnih čakri, drugi manje, ali svi oni se odnose na energiju koja cirkuliše kroz telo, prvenstveno kroz kičmeni stub. Svaka čakra se nalazi u blizini jedne endokrine žlezde koja je odgovorna za regulisanje hormonske reakcije u organizmu. Čakre takođe deluju kao provodnici energije. Oni asimiliraju energiju iz okolnih uticaja, uključujući naše sopstvene emocije i misli, kao i čakre drugih. U jogijskoj konceptualizaciji sistema čakri postoji sedam primarnh energetskh čakri.

Svaka čakra ima svoj protok energije i ona upravlja perspektivom svake osobe na toj vibraciji. Zemaljske čakre su veoma slične. One su odraz od korenske pa sve do krunske čakre. Kineska i japanska konceptualizacija čakri ili meridijana je nešto drugačija od indijske, kao što je kabalistička, ali su utkane u kohezivno razumevanje energije tela.

Isti je slučaj i sa energetskim vrtlozima, odnosno čakrama zemlje. Zemlja je živo biće sa sopstvenom kreativnom, evolutivnom voljom i sa svojim metodama za donošenje tog cilja. Među planetama u sunčevom sistemu, Zemlja je matriks za život. Postavlja se pitanje koji su maksimalni potencijali za život? To je iskrena volja Zemlje da pronađe odgovore na ovo pitanje, kao i da razmenjuje rezultate sa drugim laboratorijama života širom univerzuma.

Isti način na koji Kundalini energija plete svoj put duž kičme od njenog korena, nalik na DNK, energija se takođe rotira širom planete.

Navešćemo najčešće prihvaćene geografske lokacije čakra sistema planete i šta one predstavljaju duhovno.

1. čakra odgovara korenskoj muladara čakri. Planina Šasta u Kaliforniji, smatra se korenskom čakrom planete. (Neki takođe kažu da je ovo 5. čakra planete.) Ovaj energetski centar se smatra
primarnim i osnovnim. Ovo je mesto gde se univerzalna životna sila skuplja pre nego što postane život. Predstavlja gejzir koji izbija na površinu energijom na isti način na koji se i kundalini energija, probuđena iz korenske čakre, kreće ka krunskoj, epifizi.

2. čakra odgovara seksualnoj, odnosno sakralnoj čakri (svadistani). Jezero Titikaka koje se nalazi na granici Perua i Bolivije, smatra se drugom čakrom planete. Pernata zmija – pronađena u mnogim južnoameričkim mitovima, predstavnik je kundalini energije koja se uzdiže do seksualne čakre planete. Ovaj centar je takođe poznat kao dugina zmija. U pitanju je mesto gde naša prvobitna energija počinje prilikom samog rođenja.

3. čakra – odgovara manipuri, odnosno čakri solarnog pleksusa – Uluru, inače poznata kao peščana (crvena) stena u Australiji, zajedno sa Kata Tjuta čini dom treće zemljine čakre.
Ova ogromna, monolitna stena nalazi se u Severnoj teritoriji Australije. Ovo je mesto gde legende zlatnog doba nastaju od Aboridžina. Život Aboridžina se vrti oko Tjukurpe (temelja života njihovog društva. Kod Aboridžina, ovo je period predaka kada se svet formirao. Kata Tjuta se smatra Uluru sestrom formacija stene. Kod čoveka, solarni pleksus je mesto gde se svrstavaju emocije – na planeti, to je mesto gde ćemo jednog dana shvatiti legendu pupčane vrpce planete predstavljenu od strane Aboridžina.

4. čakra – srčana čakra, poznata kao anahata u indijskoj tradiciji. Glastonbury, Somerset, Shaftesbury i Dorset čine centar srčane čakre zemlje. Ovo je dom Svetog grala. Takođe, ovo je naš najveći doprinos, kao i naših kolega, živih bića na ovoj planeti – da otvorimo svoja srca i izlečimo zemlju kako bismo joj omogućili da otelotvori svoje pravo mesto kao miran, i pun ljubavi satelit u svemiru. Zanimljivo, ovo je oblast poznata po visokim nivoima useva – krugova viđenja koji pokazuju magnetne anomalije.

5. čakra – grlena ili Vishuda čakra. Grlo ili glas planete nalazi se u blizini velikih piramida u blizini planine Sanai na Bliskom istoku. To je tačno centar kopnene mase Zemlje, kako je trenutno konfigurisan. Moderan dan nemira na Bliskom istoku poznat kao „plač majke” ili glas planete koji zove u pomoć.

6. čakra – pinealna žlezda ili čakra treće oko. Nalazi se trenutno u zapadnoj Evropi, ali se smatra da će promeniti lokaciju u narednih nekoliko hiljada godina. Ova čakra predstavlja centar za aktiviranje, otvara portale i omogućava ekstra – dimenzionalnu energiju za ulazak u ovaj svet. Kao što nam naša epifiza omogućava da prepoznamo druge dimenzije i realnosti, tako i 6. Čakra zemlje.

7. čakra – Krunska čakra ili Sahasrara, latice hiljadu lotosa. Najviši energetski centar, planina Kailash na severu Himalaja na Tibetu smatra se “krovom sveta”, kao i krunska čakra naše zemlje. Visoko razvijena svest naroda Tibeta, vidi se kroz učenje Dalaj Lame i pokazatelj je energije koja boravi u krunskoj čakri planete. Kao što naša krunska čakra povezuje našu volju sa božanskom voljom, tako i planina Kailash povezuje planetu sa njenom duhovnom sudbinom.