Šta su zen priče?

Sa nastankom zena, u Kini u 6. veku i kasnije u Japanu, u 12. veku, duga poučna priča — alegorija iz budističke tradicije nastale u Indiji, ustupa mesto kratkoj formi zen priče koja unosi nove elemente – pre svega situacije iz svakodnevice, prožete humorom i paradoksom, ili priče u kojima često figuriraju kaluđeri–šereti, nekad predstavljen i na slikama.
Priče su nekad nastajale na osnovu stvarnih događaja, ali je, naknadnom obradom i simbolizacijom, anegdota dignuta do metafore opšteg značenja: čovek nosi u duši neki problem, nešto ga tišti, dok najednom to ne prevaziđe — meditacijom, radom duše i — ili spoljnom akcijom — i duh se isprazni, kao kofa kojoj je otpalo dno.

Prof. dr Dušan Pajin završio je Filozofski fakultet u Beogradu, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Objavio je preko 500 bibliografskih jedinica i 12 knjiga iz oblasti istorije kulture i filozofije umetnosti. Radio je kao urednik u Nolitu i kao glavni urednik časopisa Gledišta i Kulture Istoka. Pohađao je kurseve sanskrta i kineskog, streličarstvom se bavio oko 30, a zen meditacijom oko 10 godina.

Poslednje tri knjige koje je objavio su: Zen, Za bolji svet — velikani kulture 20. veka i Joga — duh i telo. Ovu poslednju je izdao Međunarodni joga akademski centar u okviru koga, već nekoliko godina, predaje filozofiju joge.