Od praistorije, iz neolitskog perioda, lekari i crkvene ličnosti su se zvali šamanima, pojedinci od velikog autoriteta, gotovo visokim kao vladari. Većinu vremena, šaman je nudio svoje savete kralju ili bilo kakvom lideru plemena zbog neverovatne razvijene sposobnosti u komuniciranju sa prirodnim elementima i svetom duhova.

Šamanizam je bio snažan društveni konstrukt u mnogim drevnim kulturama, uključujući i grčki paganizam, mnogo je opažanja koje se nalaze u literaturi kao što su priča Tantalus, Kalipso, Medea, Mit o Prometeju i mnogo drugih legendi.

Etimološki gledano, za šamana se jednostavno smatra onaj koji zna, u današnje vreme, onaj ko kontroliše informacije, ko kontroliše svet.

Bilo koje pleme koje je ikada postojalo, u svim kulturama, na bilo kojem nivou civilizacije, imalo je bar jednog takvog duhovnog vođu — muškarca ili ženu — koji su imali isceljujuće sposobnosti, tehnike manipulacije energijama, dubok uvid i jaku zajednicu sa elementima.

Hamatsa šaman

Hamatsa šaman

U korenu tradicionalnih uverenja postojala je veza šamana sa duhovima koji negativno utiču na pomeranje između ravni postojanja od astralne projekcije. Šamanska ideologija se zasniva na pretpostavci da je okružujući vidljiv univerzum upravljan od strane nevidljivih, sveprisutnih i sveznajućih sila koje su duboko povezane sa živim bićima univerzuma i našim vidljivim svetom.

Održavajući stanje jedinstva sa duhovima i elementima prirode, oni mogu da dobiju blagoslov da kontrolišu vreme, tumače snove pa čak i da komuniciraju sa božanstvima kroz stanje samoindukovane hipnoze. Ovaj aspekt opisuje znanje šamana u vezi alternativne medicine i osnova alhemije, koja se može savladati tek nakon detaljne obuke i neprestanog učenja, što titulu šamana čini veoma sličnu, u današnje vreme, doktorskom zvanju.

Zbog svoje instinktivne sposobnosti da odredi dijagnozu i leči mnoge bolesti koje su i najviša misterija, izraz šaman je zamenjen izrazom „vrač”, koji poseduje glavne veštine: znanje o magiji i odlične isceljujuće sposobnosti.

U današnje vreme, termin lekar je preferiran na uštrb vrača zbog pežorativne konotacije i antropološke netačnosti. Pravi šamani mogu se naći na samo nekoliko mesta na Zemlji, posebno u plemenima koja odbijaju da prihvate moderne načine, kako bi se održala tradicija.
Šamanske kulture su praktično izbrisane širenjem hrišćanstva. Hrišćanska crkva je uglavnom bila odgovorna za pad grčkih i rimskih religija, sistematski uništavajući njihove hramove i zabranujući njihove ritualne obrede.

Danas, šamanska kultura opstaje skrivena duboko u tundrama, džunglama, pustinjama i udaljenim ruralnim područjima širom sveta. Šamanska kultura je više nego sredstvo ličnog prosvetiteljstva, a danas, na žalost, lično prosvetljenje je u većem delu na granici sa ilegalnim.