Neka duhovna učenja, naročito ona koja su zasnovana na Hindu filozofiji, govore o regionima zemlje koji sadrže i zrače ogromnom energijom. Kaže se, da kada neko poseti ove prostore može da oseti vibracije koje proizilaze iz Zemlje.

Veruje se da zone aurore spadaju u ove regione. Bez obzira da li je u pitanju Aljaska, Kanada, Norveška ili bilo koja druga lokacija koja se nalazi unutar polarnog kruga, jačina Zemljinog magnetnog polja na ovoj širini stvara ogromnu energiju čije se vibracije mogu osetiti, pogotovo one u skladu sa dubljim nivoima svesti. Međutim, još važnije, vibracije i teški magnetizam može rekalibrirati naša suptilna elektromagnetna polja, posebno kada su usklađena unutar svesti.

Iako stepen „svesnog usklađivanja” određuje stepen rekalibracije (kvantni proces), sa fokusom na dosezanje suštine ovih zemaljskih vibracija, bez obzira na trenutni nivo, može se osetiti i odgovoriti na masovnu elektromagnetnu energiju planete. Osim toga nebo, vazduh, pa čak i voda u ovim regionima imaće efekte rezonovanja na suptilno telo. Meditiranje pod aurorama, može imati ogroman uticaj na našu svest i emanaciju.

Dakle, bilo da posmatramo aurore kao čisto fizički fenomen ili sa dubljim duhovnim značenjem, svako ko je imao veliku sreću da prisustvuje ovoj čudesnoj pojavi prirode može se složiti da su severna i južna polarna svetla nebeske lepote veličanstvene i za samo posmatranje. Može se reći da su polarna svetla prirodno otelotvorenje nebeske ljubavi plesa Oca Sunca i božanski stvaralačke Majke Zemlje.

Polarnu svetlost možemo posmatrati simbolično, kao univerzalni kreativni proces prirode, ili bismo je mogli posmatrati kao makro — verziju onoga što mi sami radimo kao živa bića, odnosno kao božanska stvaralačka bića, sve vreme. Mi zračimo svetlošću i stvaramo formu kroz naše mikrokosmičke procese na potpuno isti način kao što to nebeska tela rade oko nas. Mogli bismo reći da su sve te stvari u univerzumu samo ogledalo jedna drugoj – čineći paralelnim jedne druge na fenomenalan način, kao i da univerzalni kreativni proces nije izuzetak od ovog pravila.

Aurore su vekovima bile predmet mnogih duhovnih verovanja. Zbog većine linija zemljinog magnetnog polja koje se prostiru po polovima, ove oblasti obiluju ogromnom količinom magnetne energije, koja ne samo da privlači naelektrisane čestice, već utiče i na ljudski energetski sistem. Iz tog razloga, posete ovih područja mogu poboljšati našu duhovnu energiju.