Postoji dosta različitih teorija o tome zašto i kako mantre rade. Verujem da kombinacija različitih elemenata doprinosi moći mantri. Neki od njih su ovozemaljski i fizički dok su drugi ezoterični i spiritualni. Zajedno oni formiraju zvuke moći.

Na fizičkom nivou ispevavanje mantri na spor način pogađa nervni sistem — uključujući otkucaje srca, disanje, moždane talase — kako bi se sinhronizovali i prilagodili ritmu ispevavanja. Ovo je samo po sebi moćan metod jer usporava ritam našeg tela i tonemo dublje u stanje svesti. Između ostalog rezultat je snižen krvni pritisak. Na ovaj način umirujemo sami sebe i uvodimo telo u relaksaciju.

I još, različite neurohemikalije i hormoni kao što je endorfin proizvode se u našem telu kada se postavimo u ovo stanje izazvano ispepavanjem mantri. Otkriveno je da se te aktivnosti dešavaju i kada smo sa drugim ljudima, neurotranmiter oksitocin, hormon poverenja, se tada luči. Ispevavanje u grupi stvara poverenje, pomera barijere koje su ranije postojale i zbližava nas. Nije ni čudo što se osećamo odlično posle toga.

Ispuštanje svetih tonova i mantri utiče na naše fizičko telo, uključujući naš nervni sistem, ćelije, molekule čak i DNA. Zvuk može rezonovati naš sistem čakri. Moć zvuka i njegov uticaj na nas ne sme biti podcenjen. Ovo su neke od stvari koje se događaju, a uzrokovane su zvukom:

1. Povećanje kiseonika u ćelijama.
2. Snižavanje krvnog pritiska.
3. Ubrzavanje limfne cirkulacije.
4. Uravnoteženje melatonina.
5. Redukcija stresa i hormona stresa.
6. Oslobađanje endorfina — prirodni metabolički hormon koji nas oslobađa bola.
7. Pojačano lučenje interlukina-l, proteina koji je povezan sa proizvodnjom krvi.
8. Pojačan nivo azot oksida (NO), molekul koji pomaže iscelenje.
9. Oslobađanje oksitocina, hormona poverenja.

Neverovatno iskustvo

Nakon tri decenije u ovoj oblasti, imao sam mnogo čudesnih iskustava kao rezultat rada sa svetim zvukom. Neki od njih uključili bili su moje prisustvo u spontanim isceljenjima i neverovatnim događajima. Čuo sam anegdote o isceliteljskim i transformišućim moćima zvuka ali se jedna naročito izdvojila.

1987. održao se događaj za koji mnogi ljudi veruju da je stvorio važnu i moćnu planetarnu promenu nazvanu „Harmonična konvergencija“. To je bilo vreme kada su istomišljenici, individue iz celog sveta, 16. i 17. avgusta, meditirali zajedno u nameri da rasprostrane novu eru mira i harmonije. Ovaj dođaj je imao za cilj da otvori kapije osvešćivanja koje bi trebalo da kulminira i doživi najveću kulminaciju 21. decembra 2012.

Bio sam u Meksiku u ovo vreme. Prvo sam putovao u legendarni Tule Tree gde su majanski proroci prorekli da će se Kuecokoatl, zmija bog, pojaviti i doneti novu epohu svesnosti na planeti. Potom sam odputovao u Palenke gde su Maje izgradile grad koji podseća po strukturi na stari Egipat.

Kasno jedne večeri vodič je poveo 5 mojih saputnika i mene u specijalnu turu kroz Palenke. Rekao nam je da će sa nama podeliti putovanje kroz ovo mesto koje inače ne bismo mogli doživeti. I bio je upravu.
U jednom trenutku naš vodič nas je uveo u hram koji je bio zatvoren za javnost. Koristeći baterijske lampe uveo nas je u odaje u suterenu. Kratko sam sa njim razgovarao o svom interesovanju za zvuk. Kada je cela grupa bila u drevnoj prostoriji vodič je pokazao kao vratima odaja i rekao „ispustite zvuk ovde.” i potom je ugasio svoju baterijsku lampu.
Nikada ranije nisam bio u takvoj totalnoj tami. Ni odkud nije dopirala svetlost.
„ispustite zvuk”, požurio nas je.

„Naravno”, odgovorio sam i počeo da izgovaram samoglasnike kroz harmoniju. Na moju potpunu zadivljenost soba je počela da isijava. Nekako sam uspeo da stvorim svetlost — možda polje svetlosti kroz harmoniju povezanu sa povezanim zvukom samoglasnika. Bilo je kao isijavanje iz lampe ili nekog drugog izvora ali mnogo prikladnije.

Prostor je bukvalno postajao svetliji. Mogao sam da vidim konture ljudi koji su stajali tamo. Svi su bili svesni ovoga, pošto sam prestao da ispuštam ton prostor se ispunio zaprepašćenjem ostalih koji su takođe iskusili ovu svetlost koja je sada počela da nestaje. Potom je vodič ponovo uključio sovju lampu i nastavio našu turu.

Od tad sam počeo istraživanje i sakupljao iskustva i objašnjenja kako naučnih tako spiritualnih ljudi. Došao sam do mnogo mogućih objašnjenja šta se moglo desiti tada, ali nisam našao nijedno koje je objasnilo i otkrilo ovaj fenomen. Bilo je stvarno. Bilo je svedoka. To je istina. Posle nekog vremena nastaojao sam da shvatim i jednostavno prihvatim to kako jeste.