Molitva je vid obraćanja bogu, svecima ili anđelima čuvarima, ona predstavlja naš razgovor sa njima, naše slavljenje njihovih moći. Molitvom tražimo snagu, usmerenje, pomoć, zaštitu, ali, sa druge strane, nudimo zahvalnost, poštovanje, ljubav, veru i nadu, kao i priznanje sopstvene nesavršenosti. Molitvom se odričeno ponosa i gordosti, izražavamo svoju nemoć i sa poverenjem je pokazujemo silama koje su jače i moćnije od nas.

Prednosti molitvi

Da bi molitva bila uslišena, potrebno je da bude iskrena, da potiče pravo iz srca, da bude dovoljno jaka. Kada se molimo, mi se poistovećujemo sa svojom dušom, sa svojom božanskom prirodom. Iskrene i česte molitve pomažu duhovni rast, kao i razilaženje sa egom. Sa smanjenjem ega raste nivo duhovnosti, baš kao i sa izražavanjem zahvalnosti. Molitvama čovek postaje svestan svojih ograničenja, one uvećavaju naše kapacitete za prihvatanje i rešavanje problema. Molitve privlače suptilne božanske frekvencije, doprinose duhovnom čišćenju, stvaraju zaštitu od negativnih energija. Umanjuju brigu, uvećavaju introvertnost, boje reči i misli duhovnim emocijama. Što se više molimo, postaje nam jasniji način na koji bog komunicira sa nama. Stičemo utisak da nas on vodi kroz život, što izaziva osećanje sigurnosti. Molitva je snažan lek protiv negativnih misli, ona reguliše brojne procese u ljudskom organizmu, obnavlja uništenu strukturu svesti. Naučnici su dokazali da vernik, udubljen u molitvu, potpuno isključuje moždanu koru, što doprinosi odsustvu stresa. Molitva dovodi do većeg i aktivnijeg delovanja, leči nas od pasivnosti, pomaže nam da preduzmemo sve što je potrebno da bi ostvarili naše potrebe.

Dveri milosrđa

Kroz molitvu primamo božju milost. Ona nas preobražava, uči nas da shvatimo šta nam je potrebno, šta očekujemo od boga, sebe, drugih ljudi. Istovremeno nam pomaže da uvidimo šta je ono što smo spremni da pružimo. Molitva je put rasta ljubavi prema bogu, ali i prema ljudima. Jer, u molitvi smo svi isti. Oslanjanjem na ljubav, dobrotu i mudrost božiju, kroz molitvu, mi stičemo utisak da nismo usamljeni, da smo zaštićeni, da smo sigurni. Molitva donosi duhovno osnaženje, unosi mir u duši, podseća da tražimo oprost grehova, slobodu od iskušenja. Iako kroz molitvu čovek, traženjem pomoći, zaštite i usmerenja, izražava svoju slabost, ona ga transformiše i čini sve milosrdnijim i bogougodnijim, a samim tim i snažnijim.