Ekart Tol, kanadski pisac nemačkog porekla, spada među najpopularnije savremene autore, kada su duhovne tematike u pitanju. Napisao je nekoliko knjiga, svetskih bestselera, od kojih je najpopularnija „Moć sadašnjeg trenutka“. Sam Tol za svoju knjigu kaže da je pokazivač našeg vremena o jednom beskonačnom duhovnom učenju, jer nudi obilje dragocenih teorija kojima se uvek iznova možemo vraćati i uvek iznova sticati nove uvide.

Prevazilaženje patnje

Ono što Ekarta Tola izdvaja od ostalih autora, koji se bave duhovnim tematikama, je okolnost da je lično prošao kroz dramatična iskustva i konstantno stanje strepnje, pre nego što je doživeo unutrašnji preobražaj i transformaciju svesti. Bio je u teškoj depresiji, proganjale su ga i samoubilačke misli, sve dok ga kulminacija patnje nije navela da uvidi kako se poistovetio sa onim delom sebe koje je bilo uplašeno i nesrećno, obuzeto razornim nemirima. Spoznao je da je njegov um stvarao nepodnošljivu buku i sprečavao ga da oslušne svoju pravu prirodu, da uroni u čisto stanje svesti u kome vlada apsolutni mir i osećaj potpune prisutnosti. Još su antički filozofi opominjali da se razlog nezadovoljstva ili patnje nikada ne nalazi u određenoj situaciji, već u našoj interpretaciji iste. Ekart Tol takođe ističe da je um onaj koji kreira bol, da to nisu ni ljudi, niti spoljašnje okolnosti. U umu se odvija neprestani tok misli o neprijatnim događajima iz prošlosti, i stvara se briga, vezana za neizvesnu budućnost. Biti poistovećen sa umom, znači biti uhvaćen u zamku vremena.

Sigurno utočište

Spas od nevoljnih unutrašnjih monologa se krije u usmeravanju pažnje na sadašnji trenutak. Živeti u sadašnjem trenutku znači da ne nosimo nikakav emocionalni teret, stečen u prošlosti, i istovremeno se oslobađamo strahova, vezanih za predviđanje budućnosti. Jednostavno smo prisutni sada, i ovde, uronjeni u ono što se upravo dešava, ono što je lišeno čekanja. U sadašnjem trenutku je sadržana bezbednost, oslobođena strepnji od onoga što bi, eventualno, moglo da se dogodi u budućnosti. Ništa, sem onoga što se dešava upravo sada, ne može da se predvidi, niti ono, što se nekada dogodilo, može da se promeni. Sadašnji trenutak se nalazi izvan vremena. Jedino on postoji, večita sadašnjost je jedini prostor u okviru koga se otkriva ceo naš život, jedina sfera u kojoj smo oslobođeni prošlosti i budućnosti. Tek u njoj možemo da postanemo svesni lepote i čuda života koji postoje svuda oko nas, a koje veoma često previđamo, zavedeni onim na šta nas um primorava.

Kako izgleda biti prisutan u sadašnjem trenutku

Odvlačenje pažnje od aktivnosti uma je uslov za postizanje intenzivne svesnosti i potpune prisutnosti. Umesto na ometajuće misli, potrebno je usredsrediti se na posmatranje stvari oko sebe, korišćenjem svih čula. Sve što vidimo, čujemo i dodirnemo, usvajamo kao takvo, bez tumačenja, bez osuđivanja. Najefikasnije ćemo dospeti do osećaja prisutnosti u sadašnjem trenutku ako pratimo ritam sopstvenog disanja, ako osetimo vazduh koji ulazi i izlazi iz pluća, darujući nam osećaj životne energije unutar tela. Čim budemo delovali iz svesti o sadašnjem trenutku, sve što budemo činili postaće prožeto osećanjem kvaliteta i ljubavi. Jedina tačka u kome nema čekanja, u kojoj nam je odmah sve dostupno, u kojoj možemo biti ono što jesmo, je sadašnji trenutak. Uđimo u njegove okeanske dubine kako bi spoznali ko smo zaista, kako bi se oslobodili okova sećanja i predviđanja, i iskusili stanja usredsređenosti na ono što se upravo dešava, a što ima svojstvo da bude dugo poput večnosti.