Oni su naši verni prijatelji i pratioci, uvek su pored nas, čak i onda kada se osećamo usamljeno i napušteno. Tu su da nas iscele, ohrabre, navedu na to da donosimo prave odluke.

Štite nas, čuvaju od neznanja, nesmotrenosti, neodlučnosti, i neprekidno bdiju nad nama. Odano i posvećeno. Pružaju nam spasonosne podsticaje, onda, kada ostanemo bez snage. Tu su da nas iscele, ohrabre, navedu na to da donosimo prave odluke.
Oni su anđeli čuvari.

Ko su anđeli čuvari?

Kreacije su svetlosti, energetska bića koja teže jedino tome da postanemo svesni njihovog prisustva, da komuniciramo sa njima i oslanjamo se na njihovu jedinstvenu podršku. Tajnoviti su, očišćeni, prosvećeni, usavršeni. Bestelesni i samim tim besmrtni. Satkani su od pobedonosne ljubavi i vole nas bezuslovno. Posmatraju nas bez osude, jer nisu tu da nam sude i da nas kritikuju.
U Bibliji piše da svaki čovek ima svog anđela čuvara, koga dobija odmah po rođenju, i koji je naša veza sa Bogom, sa višim silama univerzuma. Moćni su, a snaga im raste sa našom svesnošću o njihovom prisustvu, sa našom zahvalnošću za ukazanu pomoć. Tu su da nam reše sve probleme. Čini se da nas napuštaju u situacijama kada doživimo neku neprijatnost, međutim, oni nam time dozvoljavaju da naučimo neku lekciju, kroz koju dobijamo priliku da rastemo i da se razvijamo. I tada su uz nas, pružaju nam utehu, leče obeshrabrenost i ukazuju na nove puteve, kojima bi trebalo da krenemo.

Anđeli čuvari su božiji poslanici, podsetnici božanske suštine. Po Starom Zavetu, oni su pomoćnici Gospoda Isusa Hrista na delu spasenja. Njegovi su glasnici, deluju poput mentora koji nas podučavaju mudrosti i smislenosti. Usmeravaju nas, upozoravaju, sprečavaju nesreće. Najprisutniji su kada smo u opasnosti, ali i kada smo oslobođeni strahova i otvoreni za ono što je neobjašnjivo, čudesno. Podstiču nas da krenemo nekim manje prohodnim putevima, da bi se na njihovim krajevima naša duša nadahnula novom svetlošću.

Kako nam se obraćaju?

Ostavljaju male znakove, kojima nam stavljaju do znanja da su tu, da nismo sami, da uživamo njihovo društvo. Vole kada nisu zanemareni, kada smo svesni njihovog prisustva i kada im, kroz molitvu i obaveznu zahvalnost, dajemo zadatke.

Anđeli čuvari nas podsećaju da slučajnosti ne postoje. Ako imamo neki problem i na najmanje očekivanom mestu sretnemo osobu koja bi bila u stanju da ga reši, znajmo da su je anđeli naveli na naš put. Komuniciraju sa nama preko reči pesme koje nam iznenada skliznu sa usana, preko scena u filmu koga gledamo, preko snova, kao i preko brojčanih sledova. Karakteristični brojevi na registarskoj tablici automobila, koji upravo prolazi pored nas dok razmišljamo o nekom problemu, pokazatelji su njihovog prisustva i spremnosti da nam pomognu. Oni nam šapnu kada da podignemo glavu i primetimo ono u čemu je sadržana poruka za nas. Ako nam pogled padne na digitalni časovnik koji pokazuje tri ili četri ista broja, takođe su poruke naših čuvara i smernice za dalje poteze.
Vrata raznih mogućnosti su nam uvek otvorena, na nama je odluka o tome hoćemo li pruženu priliku da iskoristimo. Pozitivne misli poseduju vibraciju, na koju se anđeli čuvari rado odazivaju. Čestitaju nam kada se nalazimo na pravom putu i pozivaju nas da uživamo u plodovima vlastitog truda.

Kako da ih prizovemo?

Anđeli čuvari izmiču ljudskom poimanju, baš koliko i oku, pa je za komunikaciju sa njima potrebno da budemo ispunjeni verom, kao i spiritualnom svesnošću. Uvek možemo da ih jednostavno pozovemo i zamolimo za pomoć. Rado će se odazvati, jer su tu da bi nam pomogli, jer se u tome ogleda suština njihovog postojanja. Spremni su da se odazovu na naše molitve, ali se udaljavaju ako vide da činimo zlo. Prihvataju da nam pomognu samo ako smo usmereni na pojedinačno i opšte dobro.
Oni su neprekidno uz nas, ipak, ne zaboravimo da svako stvaranje počinje našim mislima, našim idejama, našim mentalnim slikama. Njihov zadatak je da nam pomognu da odaberemo ono što je najbolje za nas.

Čudesna podrška anđela nas uči da prihvatamo sebe, da uvek budemo na dobrom putu, da se ne odričemo nade. Vode nas ka tome da pronađemo spokoj i mir, da izlečimo bes, pročistimo emocije, unosimo svetlost u tamu.
Anđeoska mudrost sugeriše da hodamo kroz život sa osećajem za čudesnost. Za ono što je različito od uobičajenost, što zahteva hrabrost. Tu su da nam osvetle puteve i uklone prepreke. Pozdraviće svaki naš napor da hodamo ka naizgled nedostižnim ciljevima, i biće tu da daju vetar našim jedrima.
Anđeli čuvari su izvorišta ljubavi i svetlosti, božiji darovi koje bi, kao i sve druge koji se ogledaju na svakom koraku, trebalo da osvestimo i prihvatimo sa radošću i zahvalnošću.