Mandala je simbol duhovnosti u budizmu i hinduizmu. Njen kontinuirani oblik predstavlja Univerzum. Slagalica mandale se tradicionalno koristi kao meditativno sredstvo za utvrđivanje svetog prostora i potrebnih uslova za hipnozu.

Dok slažete slagalicu možete kreirati mnoštvo različitih oblika, dozvoljavajući vašem umu da se opusti. Dok se zanimate ovim, možete uočiti da mandala smiruje nerve i smanjuje nervozu.

Šta je tačno mandala?

Mandala je sveti krug. To je jednostavno geometrijski oblik koji nema ni početak ni kraj. Svojim kružnim oblikom mandala ima moć da relaksira, balansira energiju u telu, poboljša kreativnost i doprinese ozdravljenju.

Odakle mandale potiču?

Pogledajte oko sebe i primetićete kako se kružni obrasci mandale pojavljuju u vašem okruženju. Možete videti ovaj geometrijski oblik u svim aspektima života: Sunce na nebu, jezgro ćelija u telu, dizajn pahuljice. Prema drevnoj nauci svete geometrije, to je obrazac koji formira matricu svih univerzalnih stvari.
Kada uzmete u obzir drevne korene mandale i njenu primenu širom sveta, shavatićete zašto je to upravo deo naše planetarne kulture.
Za tibetanske monahe, peščane mandale predstavljaju multidimenzionalne oblasti duhovne svesti i stanje prosvetljenja. Kako kod istočnjačkih tako i kod zapadnih kultura, mandala simbolizuje harmoniju, jedinstvo, celovitost i isceljenje.

Kako crtanje mandala možе aktivirati isceliteljske moći mandale?

Tibetanski monasi u procesu kreiranja mandale

Tibetanski monasi u procesu kreiranja mandale

Mandale se univerzalno koriste kako za svrhu lečenja, tako i za postizanje pozitivnog stanja uma. Zašto? Objašnjenje dolazi iz samog dizajna. Mandala je kružna matrica sa centralnom tačkom od koje su sve stvari moguće. Iz ovog svetog centra izviru beskrajne mogućnosti i neograničen potencijal. Kada koristite mandala bojanke, vi izražavate svoje želje za zdravlje i dobrobit.
Neverovatno zvuči ali jednostavnim bojenjem mandala, možete postići sledeće:
• opustiti se i poboljšati meditaciju
• balansirati svoje telo, um, i duh
• uspostaviti duhovnu vezu
• poboljšati svoju kreativnost
• povećati samosvest
• samoizražavanje
• imati dobru zabavu

Ne postoji ispravan ili pogrešan način bojenja mandale. Možete bojiti bilo gde. Bojenje doprinosi raspoloženju i budi dete u vama. Možete bojiti sopstvenim tempom.
Jednom, kada započnete sa bojenjem, počećete da doživljavate isceljiteljske moći mandale. Zapamtite, bojenje mandale je jednostavan i efikasan način koji može dovesti do značajnih promena u životu!