Tao dolazi prirodno. Sledi put razuma. Mnogo toga zdravorazumskog je izgubljeno od kada je čovek postao vođen željom i ambicijom. Njegovo linearno razmišljanje je defragmentisalo univerzum, uticalo na primenu leve hemisfere mozga. Tao je put.

Šta je to stvorilo ovaj gubitak, zaborav, razlog za kraj? Ograničena verovanja, ograničavajuće nauke, isključenja, fragmentacije… Sve je rastavljeno na kompozitne delove. Tao je dekonstruisan. Stoga, svi smo izgubili.

„Većinu vremena nismo svesni prirode, postali smo skupljeni u dvodimenzionalnost društvenih ili kulturnih bića, svesni samo pet od stotinu čula koja nas povezuju sa bogatom biološkom prirodom koja čini osnovu i neguje ove više simboličke i nedavne aspekte nas samih.” — Norman O. Braun

Kako da promenimo naša ograničavajuća uverenja?

Počnite tako što ćete se isključiti iz društva koje je osmislilo ograničavajuća uverenja. U tome leži vrednost putovanja ka dalekim mestima, posebno onih sa kulturno različitim pejzažima. Povucite se i pročistite se. Oslobodite se novina i časopisa. Informišite se o zdravoj ishrani.

Mir stvara izvor za proširenje svesti. Jednom kada prestanete da paničite i izađete iz frenetičnog sveta, bićete zapanjeni šta će se sve desiti. Možete čak početi da imate iznenađujuće uvide o sebi, o svom životu i razlogu zašto ste ovde.

Šta to sprečava ljude da istražuju svoje granice?

Ako ne preuzimate rizik zbog toga što ste previše uplašeni da se ne razočarate, onda vi ne sledite svoje snove. Potrebno je prvo da iskusite život, da živite hrabro, ponekad čak i na ivici ako treba. Većina nas je učena da igra na sigurno. Ako je sve prethodno bilo u vezi bezbednosti, to zapravo utiče na to kako gledamo na sebe i na svet kada odrastemo. Uzimamo iste lekcije iz detinjstva i živimo svoj život iz perspektive petogodišnjaka.

Mi nikada nismo naše okolnosti ili naše greške, naša prošlost, ili čak ni naša sadašnjost. Mi samo kreiramo to, kao naš identitet. Uradili smo nešto za šta smo mislili da je loše i time napravili naš identitet. Želimo da postignemo dobre rezultate – da budemo dobar timski igrač, dobar građanin, dobra žena ili muž, otac, majka, dete, brat, sestra. Ipak mi smo uvek daleko više od naših okolnosti.


Čovek sledi Zemlju. Zemlja sledi nebo. Nebo sledi Tao. Tao sledi ono što je prirodno. — Lao Ce.

Preduzimanjem akcija i delovanjem, tokom vremena, mi možemo da promenimo gotovo sve o nama samima i našim životima. Stoga, nema smisla da gradimo naš identitet na osnovu uočenih propusta. Realnost je da mi sada ovde živimo sadašnji trenutak.

Ukoliko želimo da počnemo da proširujemo svoje granice, moramo da budemo hrabri dovoljno makar za početak, jer u početku je to kao guranje kamiona uzbrdo. Za sreću nije pogodno da se uvek prati prosek društva.

Dopustite vašem srcu da pobedi. Pratite svoje snove za promenu i počnite da preuzimate proračunate rizike. Prestanite da potiskujete svoj unutrašnji glas. Mi smo nešto mnogo veće nego što smo ikada mogli da zamislimo. Ono što ste vi je mnogo dublje, daleko veće i daleko više povezano nego ova jednostavna fizička realnost. Stoga, otvorite svoj um širokim mogućnostima i zakoračite.
Kina, izobilje pejzaža i drevna istorija, su isprekidani nekim dalekim sećanjem nečeg suštinskog u kineskoj kulturnoj istoriji — Tao put. Kina ukazuje da Tao put uključuje put kojim svako treba da sledi svoje srce.