Nedelja, 31. maj, 2020. od 12h do 15h
Trg Republike, 11000 Beograd, Srbija

Neću da MORAM!
Hoću da BIRAM!
SLOBODA IZBORA!
Organizator: udruženja roditelja dece oštećenih vakcinama i slobodnih građana: “NoVa” i “Pravo na izbor”.