Asertivno ponašanje

Asertivnost podrazumeva čitav spektar dela i osobina. Zahvaljujući njima vodimo računa o svojim pravima, izražavamo se jasno i direktno bez skrivenih motiva, precizno otkrivamo svoje potrebe, hrabro iznosimo stavove i definišemo osećanja. Ovakvo ponašanje i razmišljanje je uvek podržano uvažavanjem potreba i prava drugih ljudi, kao i ostvarivanjem iskrenog i otvorenog odnosa sa njima. Na taj način se potencira poštovanje sebe, ali se istovremeno postiže poštovanje i uvažavanje drugih osoba.

Socijalno adekvatni

U nedostatku hrabrosti, pristojnosti ili mudrosti, ljudi različito reaguju kada se nađu u konfliktnim situacijama. Jedni nastupaju agresivno, drugi se povlače, treći nadmudruju, četvrti se žale na pasivan način. I najčešće nijedan od ovih pristupa ne dovodi do razrešenja konflikta i do željene promene, ali se krnji dostojanstvo i rađaju frustracije.

Samopoštovanje se čuva asertivnim ponašanjem – aktivnim zalaganjem za svoje interese, direktnim otkrivanjem potreba i nedvosmislenim izražavanjem osećanja. Ovakvo ponašanje najefikasnije reguliše situacije u kojima smo suočeni sa nepravdom, u kojima nam preti opasnost da budemo oštećeni. Zauzimanje za sebe ne sme da vodi ka kršenju tuđih prava, niti ugrožavanju njihovih interesa.

Biti asertivan zahteva hrabrost, samosvesnost i samopouzdanje. To je veština koja može da se razvije ako obratimo pažnju na način na koji komuniciramo sa ljudima, ako analiziramo situacije iz kojih smo izašli oštećeni, i ako prepoznajemo one koji odlučno ostvaruju svoje želje nenanoseći štetu nikome. Asertivnost je osnovno pravo koje nas štiti od nezadovoljstva, od pristajanja na nešto što ne želimo, od naknadnog kajanja. Nikako ne bi trebalo da se smatra za izraze neljubaznosti ili da izaziva osećanje stida.

Prednostni asertivnosti

Ništa nam tako efikasno ne podiže samopoštovanje kao insistiranje na ostvarenju svojih prava, na zahtevanju da dobijemo ono što nam pripada i slobodi da odbacimo ono što ne želimo. Oni, koji sebe smatraju vrednima, lakše uvažavaju druge i lakše im dozvoljavaju da izraze svoja mišljenja.

Asertivni ljudi jednostavnije ostvaruju ono što im je potrebno, jer nemaju problem sa formulisanjem zahteva, stavova, osećanja. Samim tim imaju dovoljno energije, kao i snage za borbu sa stresom. Otvoreni su, pa zato brže dolaze do novih rešenja. Zbog nedostatka straha da iskažu svoje neslaganje, njihovo nastupanje je samouvereno i odiše zdravim dostojanstvom, čime navode druge da ih poštuju i oslanjaju se na njihovo mišljenje.