Vežbanje pod nadzorom personalnog fitnes trenera se pogrešno tretira kao stvar prestiža i pripisuje ljudima naviknutim na luksuz. Moderan stil života, koji podrazumeva višečasovno sedenje na radnom mestu, loše navike u ishrani kao i nezaobilaznu pojavu stresa, navodi sve veći broj ljudi da se bave fizičkim aktivnostima upravo pod nadzorom ličnog trenera.

Prednosti individualnog rada sa trenerom, kao garanciji ostvarenja najboljih mogućih rezultata, navodi i objašnjava MSc Dragoljub Veljović, (1984.)(dragoljub.veljovic@gmail.com), doktorand na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, UN Novi Sad, stručni saradnik Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije, menadžer za razvoj proizvoda i usluga u ELEVATE fitnes centru, Novi Sad, (www.elevate.rs), specijalista kondicione pripreme, personalni trener.

Dragoljub Veljović

Dragoljub Veljović

Kada je bavljenje fizičkom aktivnošću u pitanju, čini se da je najteže započeti je. Na koji način vi motivišete ljude da se pokrenu?

– Pre svega se ukazuje na brojne benefite koje redovna i adekvatna fizička aktivnost ima na zdravstveni status i fizičku formu svakog pojedinca. Nakon toga se utvrđuju razlozi zašto neko do sada nije bio redovno fizički aktivan i razmatraju se rešenja kako da se prevaziđu brojne barijere koje su limitirale pojedinaca da se redovno uključi u neki od oblika fizičke aktivnosti.

Takođe, veliki broj ljudi vežbanje doživljava kroz prizmu velikih fizičkih napora i smatra da se jedino takvim pristupom mogu postići željeni trenažni rezultati i ostvare zdravstveni benefiti. Ono što govore smernice najznačajnijih organizacija na svetu iz oblasti vežbanja i zdravlja, a jedna od njih je zasigurno američki Koledž za sportsku medicinu, jeste da fizička aktivnost treba da bude individualno programirana, što znači da se u obzir uzimaju trenutni nivo fizičke forme svakog od nas, kao i ciljevi koje želimo da ostvarimo. Ukoliko se ovako pristupi vežbanju, onda su rizici učešća minimalni, a benefiti po zdravstveni status maksimalni.

Suština je da ne moramo da vežbamo velikim intenzitetom konstantno već je fokus na pametnom vežbanju i razvoju svih komponenti fizičke forme na adekvatan način. Dosadašnja praksa je potvrdila da ovakav pristup najbolje motiviše, možda je bolje reći inspiriše svakog pojedinca da postane i ostane fizički aktivan.

Šta je potrebno da neko učini, pre početka bavljenja fizičkom aktivnošću, posebno oni koji su dugo oklevali da „napuste udobnost fotelje”?

– Za sve koji žele da otpočnu sa učešćem u nekom od oblika fizičke aktivnosti prepeoručuje se da angažuju stručnjaka iz oblasti vežbanja i zdravlja. Razlog leži u činjenici da svako od nas treba da prođe kroz zdravstveni skrining i procenu fizičke forme kako bi nam se dizajnirao adekvatan program vežbanja, onaj koji odgovara našem zdravstvenom statusu, fizičkoj formi i trenažnim ciljevima.

Stručnjacima su na raspolaganju brojni alati kojima se utvrđuje da li neko ima simptome kardiopulmunalnih oboljenja ili drugih bolesti, kao i na kom nivou su elementi fizičke forme pojedinca u odnosu na pol i uzrast. Tek nakon toga se pristupa preskripciji programa vežbanja u kome je tačno definisano koliko puta nedeljno treba da vežbamo, kojim intenzitetom, koji tip aktivnosti se preporučuje, koliko dugo određena aktivnost treba da traje, kog je obima i kako treba da izgleda progresija u vežbanju kako bismo dostigli željeni nivo fizičke forme.

Redukcija telesne mase i potkožnog masnog tkiva je tema koja ne gubi na aktuelnosti. Koliko vežbanje doprinosi tom procesu?

– Ova tema ne gubi na aktuelnosti ili, još bolje reći, predstavlja temu broj 1 u velikom broju zemalja. Razlog leži u činjenici da preko dve trećine odraslog stanovništva razvijenih zemalja ima problem sa prekomerenom telesnom masom i gojaznošću koje su povezane sa povećanom incidencom kardiovaskularnih oboljenja, hipertenzije, dijabetesa, dislipidemije i nekih vrsta malignih oboljenja.
Određeni nasledni faktori utiču na pojavu ovog oboljenja, ali u mnogo manjoj meri u odnosu na faktore koji se tiču stila života. Naime, nedovoljna fizička aktivnost ili sedentaran način života, zajedno sa neadekvatnim režimom ishrane, predstavljaju najznačajnije faktore koji doprinose nastanku gojaznosti. Iz ovoga može da se zaključi da redovno učešće u fizičkoj aktivnosti predstavlja značajan segment u borbi protiv prekomerene telesne mase i gojaznosti. Sa jedne strane značajno utiče na kontrolu telesne mase, tj. da do problema suvišnih kilograma uopšte i ne dođe, dok je neizostavni deo tretmana u borbi protiv ove opake bolesti.

Korekcija režima ishrane nije dovoljna kako bi se ovaj problem rešio i ne može da utiče na značajnije unapređenje zdravstvenog statusa.

Pored vežbanja, koji su još preduslovi za borbu protiv gojaznosti?

– Glavni preduslov, pored redovnog učešća u fizičkoj aktivnosti jeste i korigovani režim ishrane. Kako bi celokupan trenažni proces bio efikasniji, neophodno je da se kreira i adekvatan režim ishrane koji se karakteriše smanjenim kalorijskim unosom, redovnim obrocima uz adekvatan vremenski razmak među njima, kao i optimalnim odnosom makronutrijenata u svakom obroku.

Za svakog pojedinca se prvo određuju dnevne energetske potrebe koje u obzir uzimaju bazalni metabolizam, nivo fizičke aktivnosti i termički efekat hrane. Potom se redukuje unos energije za 250 do 500 kalorija i celoj jednačini se još doda povećana energetska potrošnja kroz učešće u fizičkoj aktivnosti od oko 250 kalorija. Time se ostvaruje kalorijski deficit od 500 do 750 kalorija na dnevnom nivou, što na nedeljnom nivou može da prouzrokuje redukciju od 0.5 do 1 kg, odnosno na mesečnom od 2 do 4 kg telesne mase.

Da li bi fokus onih koji vežbaju, zbog redukcije telesne mase ili bolje fizičke forme, trebalo da bude na cilju, ili na samom procesu?

– Preporuka je da fokus bude na oba segmenta. Razlog je taj što je efikasnije ako prvo definišemo određeni cilj, kao i sve alate, u ovom slučaju program vežbanja i režim ishrane, koji nam zajedno pomažu da dostignemo ono što smo zacrtali. Sa druge strane, neophodno je da razumemo celokupan proces i uživamo u svakom njegovom delu jer će nam upravo on omogućiti da živimo kvalitetnije. To verovatno i jeste suština, fizička aktivnost i adekvatan režim ishrane treba da postanu sastavni deo naše svakodnevnice.

Mnogi ne znaju da vežbanje popravlja raspoloženje, potencira seksualne želje i donosi druge benefite?

– Od pionirskih istraživanja koja su realizovana 50-tih godina prošlog veka pa sve do danas, rastu dokazi o dobrobitima redovne i adekvatne fizičke aktivnosti.

Zahvaljujući rezultatima brojnih studija poznato je da osobe koje su fizički aktivne ređe obolevaju od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tip 2, gojaznosti, karcinoma, imaju manju incidencu povreda lokomotornog aparata, bolje tolerišu stres, žive duže i kvalitetnije u odnosu na osobe koje su sedentarne. Verujem da su samo ovo dovoljni razlozi da od sutra povećamo nivo fizičke aktivnosti.

Od kolike je važnosti da oni, koji vežbaju, imaju poverenja u svog trenera?

– To je možda i najznačajniji segment trenažne prakse. Naime, ukoliko nema poverenja između klijenta i trenera celokupan trenažni proces je najverovatnije na putu da postane neuspešan. Ovde treba da istaknem da je uloga trenera značajnija, tj. mi smo ti koji treba da dokažemo svoju vrednost, poštujemo svog klijenta i okruženje, kao i smernice dobre prakse.

To znači da je neophodno da ispunjavamo brojne kriterijume koje od nas zahteva struka, a neki od njih su da smo obrazovani, sertifikovani, spremni za permanentno usavršavanje, da trenažni proces sa svojim klijentima realizujemo prema standardima i smernicama koje propisuju vodeće organizacije, ali iznad svega da smo dobri ljudi sa željom da pomognemo drugima.

Jer, velika je odgovornost ali i privilegija što smo u mogućnosti da poboljšamo kvalitet života naših klijenata kao i ljudi koje ih okružuju.

Navedite nam nekoliko svetlih primera iz vaše prakse.

– Najznačajniji zadatak je da klijenti zavole fizičku aktivnost i ona postane sastavni deo njihovih života. Suština je i da nakon završetka naše saradnje, što je neminovnost posle određenog vremena, oni znaju kako da adekvatno učestvuju u programu vežbanja sa minimalnim rizicima, a maksimalnim benefitima.

Možda je najveći uspeh taj da kada danas sretnem klijente sa početka karijere oni su i dalje fizički aktivni i žive najkvalitetniji život. Pored toga, brojni klijenti su rešili problem prekomerene telesne mase i gojaznosti, povreda lokomotornog aparata, visokog krvnog pritiska, adekvatno su se pripremili za brojne sportske nastupe, razvili optimalnu telesnu strukturu ili jednostavno unapredili fizičku formu povezanu sa zdravljem. Među brojnim lepim primerima mogu da izdvojim stariju gospođu koja je počela da vežba u svojoj 63. godini, značajno unapredila fizičku formu, a danas je, sa 70 godina, i dalje fizički aktivna.

Pored nje tu su i brojni medicinari koji su najbolji promoteri onoga čime se bave jer na taj način svojim pacijentima šalju najbolju moguću poruku — vodite računa o svom zdravlju kroz adekvatno učešće u fizičkoj aktivnosti. Za kraj, moram da na pomenem i klijente koji dolaze iz IT industrije koji su za mene prijatno iznenađenje po pitanju ozbiljnosti učešća u celokupnom trenažnom procesu.

Javnost je uvek „gladna” novih informacija, koje se tiču fizičke aktivnosti i adekvatne ishrane. Da li planirate da, kroz predavanja ili radionice, pomognete ljudima da se lakše opredele za zdraviji život?

– Pre tri godine otpočeli smo brojne projekte koji za cilj imaju podizanje svesti o značaju redovnog učešća u fizičkoj aktivnosti i adekvatnog režima ishrane. Cilj nam je bio, kao i danas, da kroz interaktivne radionice upoznamo sve zainteresovane sa načinima kako da postanu i ostanu fizički aktivni, kao i kako da se hrane u skladu sa svojim dnevnim energetskim potrebama, sve vreme prateći najnovije standarde i smernice iz oblasti vežbanja, ishrane i zdravlja.

Do sada smo organizovali veliki broj predavanja u nekoliko najvećih fitnes centara u Novom Sadu i Beogradu, a sa tom praksom ćemo nastaviti i od septembra, u čemu će nam pomoći brojni partneri, kao što su Savez za rekreaciju i fitnes Vojvodine i ELEVATE fitnes centar iz Novog Sada. Pored toga, fokusirani smo i na stručno usavršavanje trenera kroz mentorski rad i specijalizovane kurseve, sa ciljem da osiguramo visoke standarde prakse i utičemo na kvaliet pružanja usluga krajnim korisnicima, vežbačima.

Razgovor vodila, Slavica Ivaniš