Upornost kao osnova za uspeh

U strahu od neuspeha i potencijalnog poraza često se, na putu dostizanja nekog cilja, odustaje na prvoj prepreci, pri pojavi prvog problema, pri rađanju prve sumnje. Upornost je karakteristika ljudi koji greške tumače kao nužne korake u procesu rešavanja problema, kao deo iskustva i kao smernicu za odabir drugačije taktike. Najlakše je odustati i zanemariti činjenicu da odustajanje može da postane loša navika praćena obeshrabrenošću, pesimizmom i gubitkom samopouzdanja.

Ključ uspeha

Biti uporan znači strpljivo i dosledno istrajavati u onome što se započelo, kretati se ka cilju dokle god je to potrebno, makar i malim koracima. Važno je imati u vidu da za realizaciju mnogih poduhvata treba vremena, da je pogrešno očekivati trenutni ili brzi uspeh. Ako se nešto odmah ostvari, propušta se prilika za učenje novih lekcija, što se neminovno dešava kada se lagano, ali uporno, korača ka realizaciji nekog cilja. Odlika upornih ljudi je da nastavljaju započetim putevima i nakon padova, usputnih poraza i gubitaka. Važno je ustati i nastaviti dalje. Upornost pomaže da se razviju i neke druge vrline, kao što su samodisciplina, hrabrost, odlučnost, posvećenost, optimizam. Oni, koji su uporni, vide pred sobom viziju onoga što žele da postignu i neprekidno podsećaju sebe na dobrobiti ostvarenja te vizije. Puni su vere, najpre u sebe, a potom i u životne okolnosti. Imaju realna očekivanja, umeju da jasno definišu pravac kretanja ka uspehu, odbijaju da sumnjaju u sebe, uvežbani su i motivisani. Uporni ljudi lakše dolaze do poslova, uspevaju da ostvare i ono što je drugima nemoguće, usuđuju se da traže kada se drugi ustručavaju. Zato, ponekad, uspevaju da zauzmu mesta onima koji poseduju i veće kvalitete, ali koji se lako povlače, lako odustaju, koji nisu borbeni. Upornost je ključ uspeha, kako na profesionalnom tako i na ličnom planu, ključ koji otvara mnoge mogućnosti, mnoga neprobojna vrata.