Zamislite kako bi bilo da svu svoju pažnju i energiju usmeravate na najbolji mogući način. Ne postoje granice šta sve ne možete uraditi! Malo stvari u životu može da se uradi sa apsolutnom sigurnošću, ali možete značajno poboljšati verovatnoću svoje odluke, izabravši onu pravu. Postoje saveti koji nam mogu pomoći da donosimo ispravne odluke. Možemo usmeriti pažnju u bilo kom pravcu, u ovom trenutku.

Počnite od kraja onoga što vam je na umu

Jedna od neverovatnih mogućnosti ljudskih bića je vizuelizacija. Ali to je mač sa dve oštrice. Možete vizualizovati i ono što želite da se dogodi i ono što ne želite da se dogodi. Kada uložimo mnogo napora održivog u vizijama, one imaju tendenciju da se ostvare, i dobre i loše.

Ovo je suština zakona privlačenja. Mi privlačimo više od onoga na šta se fokusiramo.

Pravilo – 80/20

Pravilo – 80/20, ili Paretov princip, navodi da 80% naših rezultata dolazi od 20% naših napora.

Pre nego što uradite bilo šta, zapitajte se:

Da li je ovo pravac delovanja koji daje najviše rezultata za moj trud? Konstantno primenjujte ovo pravilo o tome šta radite. Neke stvari koje radimo, ne daju rezultate koje tražimo. Prestanite raditi takve stvari.

Šta vam to donosi 80% rezultata u pronalaženju samoostvarenja i unutrašnjeg mira?

Šta vam donosi 80% rezultata u aktuelizaciji svojih snova?

Sinergija

Interakcija elemenata koji u kombinaciji daju ukupan efekat koji je veći od zbira pojedinačnih elemenata.

Radite stvari koje pomažu druge stvari. Zalaženje dublje u samospoznaju pomaže samoaktualizaciju. I aktuelizacija – gurajući svoje granice i sprovodeći svoje snove – pomaže vam da shvatite dublju samospoznaju. Holističko razmišljanje vas može daleko odvesti. Sve je međusobno povezano.

Parkinsonov zakon

„Rad proširite tako da popunite vreme za njegov završetak.”

Ovaj zakon kaže da ćemo svo vreme koje nam stoji na raspolaganju sprovesti u obavljanju zadatka.

Ako imate mesec dana da napišete svoj rad, vi ćete provesti mesec dana za pisanje. Verovatno ćete prvih 28 dana izgubiti na neusredsređeno čitanje, gledanje TV-a i uobičajeno odugovlačenje.

Da biste dobili neverovatne rezultate u životu često treba da se držite krajnjih rokova. Kada sat otkucava, morate da se fokusirate na najvažnije stvari.

Zapitajte se „koliko brzo mogu ovo završiti?” Koristite taj rok kako biste izvršili pritisak na sebe. Fokusirajte se na suštinske stvari kako bi sve neophodno uradili.

Okamova britva

„Među konkurentskim hipotezama, ona sa najmanje pretpostavki treba da bude izabrana.”

Ljudi imaju sklonost ka komplikovanijim stvarima. Učinite svoj život jednostavnim i pronađite najbrži način prema onome što želite. Zapitajte se, „mogu li da uradim ovo na jednostavniji, brži način?” Sledite ga.

Ulažite u svoje znanje

„Za najbolji povratak svog novca, ulažite u svoje znanje.” – Benjamin Franklin

Novac koji trošite na materijalne stvari nestaje. Samim tim razmenjujete novac za više stvari. Novac koji ulažete u svoje znanje, može vam se višestruko vratiti. Učenje ima posledice u svim oblastima života. Razumete više o svetu, razumete više o sebi, razumete bolje druge. Time ćete postići mnogo više tokom vremena. Pored toga, osećaćete se mnogo bolje.

Klikom na dugme miša možete dobiti znanje najvećih mislilaca na svetu, u svim oblastima života, i to pravo u vaš dom.

Popularno mišljenje nije važno

Tužna istina je da većina ljudi ne živi život kakav zaista želi. Mnogi bez razmišljanja prate normalan scenario kako bi život trebao da izgleda. Plaše se da izgledaju drugačije.

Eliminišite javno mnjenje i tuđa mišljenja. Živite onako kako želite da živite. Budite na svoj način posebni i sam svoj šef. Ne želite da pratite savete ljudi koji baš i ne žive.

Neka vaša čudna svetlost zasija, tako da drugi čudaci mogu da vas pronađu.

Kada sledite svoje snove, vi upoznajete druge ljude koji prate svoje snove.

Gledajte da prvi razumete

Donosimo mnogo pogrešnih odluka, kada su u pitanju međuljudski odnosi. Postoji teorija kognitivne psihologije pod nazivom „osnovno autorstvo predrasuda”. Ova teorija kaže da smo skloni da sledimo kako ljudi rade, više na osnovu njihove ličnosti nego situacionih faktora. I time imamo tendenciju da grešimo.

Da li želim da me pamte po ovome?

Da li da kupim novi trosed ili da investiram u kurs koji će me učiniti boljim u mom zanimanju?

Niko neće biti upamćen po skupoj sofi ili po tome koliko spratova je kuća imala. Materijalna stvar će vam dati dobar osećaj na dva dana, a posle ćete se navići na to.

Kada sledite svoje snove i pomerate granice onoga što možete da uradite, ostvarujete male pobede na putu i neočekivane nagrade. Ljudi vas hvale, dobijate duboke uvide, učite o sebi i ostvarujete nove uzbudljive snove.