Jedna od najaktuelnijih socijalnih i političkih tema koja je trenutno predmet rasprave je da li treba ili ne treba da legalizujemo marihuanu. Kada se ispituje ono što je poznato o korisnosti i značaju biljke marihuane, posebno jer se odnosi na zdravlje, postaje jasno kako je velika greška lišiti se ove zaista hranljive biljke. Njena kanabinoidna jedinjenja zadovoljavaju definiciju „vitamina”, i to ne bilo kakvih vitamina, već vitamina koji su neophodni za kontrolu tela i njegovu sposobnost da eliminiše kancerogene ćelije, pored podrške brojnim telesnim funkcijama.

Šta je vitamin?

Vitamin se definiše kao „bilo koja grupa organskih jedinjenja koja su od suštinskog značaja za normalan rast i ishranu i potrebni u malim količinama u ishrani jer ne mogu da se sintetišu u organizmu.”

Šta je to „neesencijalni” vitamin?

U pitanju je organsko jedinjenje koje je potrebno za normalan rast i funkciju, koje se dobija u našim telima.

Šta je kanabinoid?

Kanabinoidi su hemijska jedinjenja koja deluju na receptore ćelija (CB 1) i (CB 2) u telu. U normalnom, zdravom stanju, ljudsko telo može da proizvede dve hemikalije, možda i više, koje deluju na ovim receptorima: anandamid i 2-arahidonilglicerol (2-AG). U pitanju su „endogeni kanabinoidi”. Poznato je da izvan tela, biljka konoplje ili marihuana, proizvode čitav niz oblika kanabinoida (fitokanabinoida), poput THC, ili CBD, koji takođe deluju na ove receptore. Ovde su u pitanju „egzogeni kanabinoidi” ili fitokanabinoidi.

Koja je uloga kanabinoida?

Utvrđeno je da kanabinoidi značajno utiču na imuni sistem, sa CB1 vršeći svoju delatnost prvenstveno kroz mozak i centralni nervni sistem, i CB2 vršeći svoj uticaj na creva, limfni sistem, slezinu, pankreas, endokrin sistem, kosti i periferni nervni sistem.

Zbog širokog spektra koristi koje pokazuju receptori kanabinoida, poznato je da su lek za sve. Možda je i najznačajnije to da, kanabinoidi demonstriraju anti-kancerogene prednosti čak i u malim dozama, međutim neki stručnjaci pokazuju da su potrebne visoke doze u oralnom obliku, protiv raka.

Da li bi se kanabinoidi trebali smatrati vitaminima?

Biotin je neesencijalni vitamin. Baš kao što mikrobi u našim telima mogu da proizvedu vitamin B7, biotin, moguće je da dođe do njihovog nedostatka usled raznih poremećaja u ravnoteži crevnih mikroba. Dakle, postoje situacije kada je neophodno da se dopunite biotinom ukoliko želite da sprečite štetne efekte nedostatka ovog vitamina.

Isto tako, čini se da u vreme stresa naše telo zahteva sve veću količinu kanabinoida u cilju regulisanja „endokanabinoidnog” sistema, koji direktno ili indirektno utiče na svaku ćeliju u telu. Razumljivo je da, ako telo ne može da proizvede dovoljan nivo anandamida i 2-arahidonilglicerola (2-AG) kako bi izvršio svoj uticaj unutar endokanabinoidnog sistema, normalan rast ćelija ne bi mogao da se postigne. Jedinjenja iz marihuane i konoplje predstavljaju najbolji izvor za ove egzogene izvore kanabinoida.

Ukoliko se dokaže da su neophodni za normalan rast i funkciju tela, onda po definiciji kanabinoidi bi se trebali klasifikovati kao „neesencijalni” vitamini.