U nedavnom članku objavljenom u Njujork Tajmsu, „Debata o riziku upotrebe mobilnih telefona” , autor Deni Hakim razmatra kontroverze koje okružuju potencijalne zdravstvene rizike korišćenja mobilnih telefona.

Hakim navodi da centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) izdaje uputstva preporučujući „oprez u upotrebi mobilnih telefona”, zbog potencijalno štetnih efekata zračenja koje emituju bežični uređaji na ljudsko zdravlje, uključujući i informacije o smanjenju izloženosti kod dece. Samo nekoliko nedelja nakon objavljivanja CDC-a, i zbog porasta zabrinutosti oko bezbednosti mobilnih telefona, CDC je potpuno ukinuo savetovanje.

Danas sajt CDC-a, zauzima dvosmislen stav o tom pitanju, navodeći:

Može li upotreba mobilnog telefona izazvati rak?
„Ne postoje naučni dokazi koji daju konačan odgovor na to pitanje. Neke organizacije preporučuju oprez u upotrebi mobilnog telefona. Potrebno je više istraživanja pre nego što sa sigurnošću možemo tvrditi da upotreba mobilnih telefona izaziva štetne efekte po zdravlje.”

Hakim navodi nekoliko agencija i pojedinaca koji ističu čvršće zaključke o potencijalnim rizicima takvog zračenja. Među njima je i međunarodna agencija za istraživanje raka, ogranak svetske zdravstvene organizacije, koja navodi radio frekvencije koje emituju mobilni telefoni kao „moguće kancerogene” u 2011. godini. Hakim identifikuje zdravstvene vlasti nekoliko zemalja, uključujući, Finsku, Veliku Britaniju i Izrael u izdavanju javnih upozorenja o potencijalnim opasnostima nejonizujućih zračenja od strane mobilnih telefona.

Kao jedna od najistaknutijih organizacija čiji je zadatak da osigura zdravlje i bezbednost Amerikanaca, zabrinjavajuće je da CDC nije uspeo da upozori na potencijalne opasnosti ovih uređaja. Nalazimo da čak i površan pregled naučne literature otkriva istraživanja koja jasno ukazuju na štetne efekte zračenja mobilnih telefona.

Zdravstveni problemi kod dece

Prema istraživanju, zračenje mobilnih telefona se lakše apsorbuje kod dece, nego kod odraslih.

Danska studija ističe da je u 80 % slučajeva kod više od 13.000 dece pronađeno da je povećana verovatnoća pojave poremećaja u ponašanju kod dece koja koriste mobilne telefone i čije su majke koristile mobilne telefone tokom trudnoće.

Rak / tumori

Istraživanja pokazuju da dugoročna upotreba mobilnih telefona pokreće značajno povišen rizik od pojave glioma, tumora na mozgu. Istraživanje otkriva da se tumori obično pojavljuju na strani glave na kojoj se mobilni telefon obično primiče prilikom razgovora.

Dugoročno izlaganje zračenju mobilnog telefona je povezano sa 60% većim rizikom od razvoja stanja poznatog kao akustični neurom, benigni tumor na mozgu. Česta i duga upotreba mobilnog telefona povećava rizik od benignih tumora pljuvačnih žlezda za 60%. Zračenje mobilnih telefona proizvodi reaktivne vrste kiseonika, što može doprineti oštećenju DNK-a, dovesti do rizika upalnih stanja, kao i rizika od srčanih oboljenja. Tumor na mozgu je trostruko povećan među pojedincima koji su koristili mobilne telefone više od 15 sati mesečno.

Neplodnost

Neposredna blizina mobilnih telefona koji se nose po džepovima pantalona u značajnoj meri štetno utiču na reproduktivne organe, naveli su mnogi koji navode vezu između zračenja mobilnog i neplodnosti.

Mozak / neurološko zdravlje

Elektromagnetne frekvencije mobilnih telefona menjaju moždanu aktivnost tkiva povećavanjem nivoa metabolizma glukoze. Trideset minuta upotrebe mobilnog telefona izaziva spontane fluktuacije niske frekvencije u mozgu. Česta upotreba mobilnog telefona može da ometa mozak i spreči kvalitetan san.

Globalno pokretanje bezbednosti upotrebe mobilnih telefona

Vlade širom sveta preduzimaju mere za smanjenje izlaganja bežičnom zračenju u svojoj zemlji. Nacionalne direktive u Izraelu, Austriji i Australiji savetuju smanjenje izloženosti WiFi uređaja kod dece. Pitanje bezbednosti mobilnih telefona može imati ogromne posledice po zdravlje nacije, posebno po decu. U Velikoj Britaniji Nacionalna zdravstvena služba preporučuje održavanje telefonskih poziva kratakim i držanja telefona podalje od tela, uz napomenu, da su deca pod većim rizikom od odraslih po pitanju zdravstvenih implikacija.

Preporučuje se kupovina bežičnog uređaja sa nižim specifičnim stepenom apsorbcije energije (SAR), tako da bi trebalo da birate one mobilne telefone koji emituju manje zračenja i redukujete njihovu svakodnevnu upotrebu na minimum.