Seksualnost je najlepši začin života, njegov najlepši dekor, ona je suptilna sfera koja može da donosi mnogo zadovoljstva, ali i da proizvede mnoštvo problema. Živimo u društvu u kome je seksualnost tabu, u kome je nužno prosvetliti je, i znanja o njoj podići na viši nivo. Čovek, koji može da se pohvali iskustvenim i stručnim uvidom u sve tajne seksualnosti, je doktor Aleksandar Milošević. Svoje stručno i naučno interesovanje doktor Aleksandar Milošević je fokusirao na dve glavne oblasti: urologiju i seksologiju, u koju spada estetsko-funkcionalna hirurgija polnih organa žena i muškaraca, lečenje poremećaja seksualnih afiniteta i seksualnih identiteta. Takođe se bavi i lečenjem urođenih anomalija polnih organa, uz korišćenje svih najmodernijih uroloških dijagnostičkih procedura. Načelnik je Klinike za urologiju u okviru Gradske bolnice. Stručni je konsultant u Specijalističkoj urološkoj ordinaciji Polimedik. Deo je tima koji čine psihijatar, psiholog, urolog, ginekolog i endrokrinolog. Zajedno se bave problemima urođenih genitalnih anomalija, seksualne disfunkcionalnosti i seksualnog identiteta. Član je Evropske urološke asocijacije i član Urološke sekcije Srbije. Iznad svega je otvoren i prijatan sagovornik, blag, pun razumevanja, spreman da o najosetljivijim temama govori sa taktom, ali i sa neophodnom ubedljivošću.
Iz izobilja pitanja, koja sam želela da mu postavim, odlučila sam se za ova:

Šta čini seksualnost?

Seksualnost je širok pojam, ona predstavlja svaku vrstu interakcije između muškarca i žene, sve što se radi u dvoje, što slavi život, ljubav, plodnost. Za seksualnost mnogi veruju da podrazumeva isključivo seksualni odnos, ali je ona, u stvari, zbir rituala koji dovode do tog odnosa. Seksualnost se izražava i kroz razgovor, odlazak na večeru, razmenjene nežnosti, dugo i suptilno udvaranje, dakle, kroz sve oblike kontakata koji partnerima donose zadovoljstvo. Najsnažniji izraz seksualnosti jeste orgazam, vrhunac zajedničkog spajanja, na duševnom i telesnom nivou.

Utisak je da su seksualni odnosi postali dehumanizovani. Šta Vi mislite o tome?

Jesu, nažalost. Mnogi zaboravljaju da vođenje ljubavi nije samo telesno spajanje, iako podrazumeva poznavanje svih aspekata seksualnosti. Ono je mnogo više od toga, ono je celovito mešanje dva bića u svim telesnim, duševnim i duhovnim potencijalima. Vrhunac tog čina jeste orgazam koji nas unosi do magije svetlosti, on energizuje telo i čini najbolju potvrdu života. Žene, međutim, često pristaju da žive bez orgazma, čime izražavaju nepoštovanje i sebe i svog partnera. Cilj joj je da muškarcu bude lepo, dok ona pronalazi svoje zadovoljstvo u masturbaciji. Muškarci uglavnom teže telesnom pražnjenju, uskraćujući sebi postizanje duhovnog ispunjenja, do koga se dolazi ne samo telesnim, već i emotivnim sjedinjavanjem sa ženom.

Kako edukovati ljude, posebno omladinu, o zdravoj seksualnosti?

Pre svega je potrebno raskrinkati sve zablude, koje mladi stiču gledajući pornografske filmove. Oni ne znaju da se u tim filmovima glumi, da se biraju izrazito obdareni muškarci i lepe žene, koje umeju da vrište. Zahvaljujući njihovim glumačkim umećima, kao i filmskoj montaži, seksualni odnos se idealizuje, i mladi to prihvataju kao standard. Onda postaju zbunjeni kada otkriju da njihovi seksualni odnosi ne traju koliko i na filmu, da ne proizvode iste efekte. Prava stvar bi bila da se po školama drže predavanja o tome kako izgleda normalan seksualni odnos. Mlade je potrebno učiti da nije najbitnija penetracija, niti broj seksualnih odnosa. Nužno je uputiti ih na čari zaljubljenosti, privrženosti, bliskosti. I podsticati ih na ostvarenje potomstva! Jer, svet napreduje i opstaje zahvaljujući rađanju dece.


 Seksologija

„Seksologija se vodi kao naučna disciplina koja izučava biološku, fiziološku i psihofiziološku prirodu seksualnog nagona. Od samih početaka ona se rukovodila medicinskim interesima, te je bila usmerena na izučavanje i izlečenje bolesti i poremećaja u razvitku seksualnosti. Pored toga je i prirodnonaučna disciplina, bliska medicini, bazirana primarno na biološkim osnovama. Seksologija – interdisciplinarna nauka o seksu, koja uključuje medicinske, fiziološke, istorijske, pravne, religiozne, književne aspekte.“

Iz knjige „Uspavani satir“, autora dr Aleksandra Miloševića i prof. Radosava Pušića.

Da li je fizički izgled ljubavnika presudan za kvalitetan seksualni čin?

Jeste, ali ne bi trebalo da bude. Veoma je važno voleti i poznavati sopstveno telo, koje je celovita kreacija, prirodan i najjednostavniji ukras. Voleti i poznavati sopstveno telo jeste preduslov za ljubav prema drugome. Ako posmatramo svoje telo isključivo kroz vizuelnu dimenziju, druga polja njegove bogate riznice ostaće netaknuta i neiskorišćena. Znajući da je muškarcima vizuelna stimulacija veoma bitna, mnoge žene, tokom seksualnog odnosa, ne mogu da se opuste, jer sumnjaju u snagu svoje privlačnosti. Ako se previše opuste, muškarac može da izgubi želju, jer se boji eksplicitno izražene ženske seksualnosti. Zanimljivo je da ženama nije najvažnije od svega kako muškarac izgleda, kakvo mu je telo. One prednost daju muškarcima koji lepo govore, prijatno mirišu, koji su nežni i dobri, u koje imaju poverenja. Muškarci vole žene koje ih privlače, žene privlače muškarce koji ih vole.

Čini se da ljudi sve češće pristaju na apstinenciju. Koliko je štetna sputana seksualna energija?

Veoma! Seksualnost je najveća životna energija. Kada se transformiše u nešto drugo, pretvara ljude u monstrume. Prema statistici, serijske ubice su obično muškarci nezadovoljenih seksualnih apetita. Zbog testosterona, muškarcima je potrebno telesno pražnjenje, kroz fizički akt. Ako taj akt izostane, javlja se agresija. Ženi je, pak, potrebno da nekoga voli i da bude voljena. Danas postoje mnoge varijante seksualnosti, a najgora je kada je nema, kada se ne izražava.

dr Aleksandar Milošević

dr Aleksandar Milošević

Da li je inteligencija erotska osobina?

Jeste! Erotika sjedinjuje emocije i nagone, telo i dušu. Oni, koji imaju izraženu emotivnu inteligenciju, koji su duhovno osvešćeni, poseduju i seksualnu privlačnost. Inteligentni ljudi koriste sve svoje potencijale, da bi imali kvalitetan seksualni život. Žene vole moćne, uspešne, autoritativne muškarce, koji znaju kako da ih uzbude. Dame, koje imaju razvijenu senzualnost, umeju da prepoznaju ono što je njihovim partnerima potrebno da bi ih pokrenule. One umeju da se igraju, da bude čežnju, da proizvode magiju. Teško da će neko, bez izraženih intelektualnih potencijala, umeti da kroz seksualnost slavi ljubav, čulnost, život.

Otkrijte nam istine i zablude o afrodizijacima.

Istina je da zdrava hrana, orasi, med, mala količina alkohola, daju energiju potrebnu za seksualni čin. Međutim, najjači afrodizijak su reči. Probrane reči, lep razgovor prožet bliskošću i uzajamnom naklonošću, sve to dovodi do buđenja erotske tenzije, do vrenja krvi, lučenja telesnih sokova i potrebe za telesnim spajanjem. Verbalno iskazivanje nežnosti, uz izazovne dodire, proizvodi osećanje apsolutne pripadnosti i neraskidive povezanosti.