0°C Can't get any data. Vreme

,

Oznaka "nauka"

Elektromagnetno zračenje — nevidljivi ubica pčela!

Kao posledica ubrzanog tehnološkog razvoja, elektromagnetno zagađenje je danas možda najveća pretnja čovečanstvu i prirodi. Ubrzana tehnološka revolucija i drastično povećanje elektrozagađenja, može biti presudan faktor za odumiranje mnogih životinjskih vrsta. Postoji istraživanje koje u direktnu vezu dovodi propadanje košnica sa elektromagnetnim zračenjem.

Teslina bioenergetska fontana

Inženjer Goran Marjanović iz Beograda više od 40 godina bavi se teorijskom fizikom, a delom Nikole Tesle preko 15 godina. Kruna njegovog istraživanja je ,,Generator Teslinih talasa“, takozvani ,,TeslaGen“, koji obnavlja bioenergetsko polje organizma kao celine i čuva energetski balans svih organa.