Tada raketni tehničar Daniel Fraj polazi u noćnu šetnju van baze kada primećuje da mu se velikom brzinom približava neidentifikovani objekat koji sleće na samo par metara ispred njega.
Tom prilikom biva kontaktiran od strane Alana – dobronamernog bića vanzemaljskog porekla koje mu je, u ukupno tri susreta koje su imali, detaljno objasnilo da se današnja civilizacija nalazi na rubu velike planetarne katastrofe ukoliko ubrzo iz korena ne promeni osnove na kojima se temelji.

Detaljno je opisao uzroke problema, eventualne posledice kao i neophodne promene koje je podrebno preduzeti kako do katastrofe ne bi došlo.

U ovom tekstu ćemo vam preneti samo neke interesantne delove poruke-knjige “The white sand incident” koju je Daniel Fraj napisao nakon tih susreta.

“Znaš na šta mislim” Alan je odgovorio “u vašoj velikoj knjizi mudrosti koju zovete Biblija, napisano je da upaljenu svetiljku ne treba skrivati već se ona iznosi kako bi ljudi videli njenom svetlošću.
Uložili smo značajno vreme i napore kako bi zapalili nekoliko svetiljki među ljudima ove planete.
Nadamo se da će se svetlo tih svetiljki širiti među ljudima dok ne osvestite u kakav strašni ambis tako slepo hrlite.

Dali smo ti važne informacije koje su za dobrobit celog čovečanstva zašto ih zadržavaš za sebe ?”

“Ali šta bih ja mogao da uradim ?” rekao sam. “Ja sam nepoznat, kako da dođem do javnosti, čak i da uspem ko bi me saslušao ?”
“Oni koji su otvoreni za istinu će prepoznati vrednost poruke koju prenosiš bez obzira na to ko je glasnik te poruke. Napiši knjigu i opiši ono što si čuo od nas. Već si upoznao čoveka koji će je objaviti.
Ispričaj priču preko štampe, radija i televizije a ako je potrebno oglasi je sa krovova kuća samo neka je ljudi čuju.”

“Vi ne shvatate šta tražite od mene,” rekao sam mu “ ako izađem u javnost sa tom pričom samo će mi par ljudi možda poverovati. Mnogo je ljudi u svetu koji se boje istine koja bi mogla da poremeti ustaljeni poredak stvari.
Ako pokušam da objavim ono što ste mi rekli samo ću biti ismevan i omalovažavan. Jedni će me nazvati lažovom, drugi ludakom a treći šarlatanom.
Ako izađem u novine sa ovom pričom ili će me potpuno ignorisati ili će celu priču postaviti tako da ispadnem smešan i naivan.”

Alanov glas je i dalje ostao blag ali je postao za nijansu energičniji kao kod učitelja koji pokušava da objasni jednostavnu istinu zaostalom učeniku.

“Naravno da će te ismevati. To je mehanizam kojim neznalice podižu barijere između sebe i istine koja ili plaši ili uliva sumnju u postojeća uverenja.
Da li možeš da mi imenuješ barem jednog čoveka sa vaše planete koji je postigao nešto od velike važnosti za čovečanstvo a da nije bio osporavan ili ismevan od strane nekoga ?
To je cena koju plaćaju svi oni koji su makar i jedan korak ispred svojih savremenika.

Postoji izreka u vašoj istoriji koja kaže “Lakše je ismevati nego istražiti, ali nije ni približno toliko isplativo.”
I da, nazivaće te i lažovom i ludakom. A ako budeš tražio ili prihvatio finansijsku pomoć, ma koliko mala ona bila, optuživaće te za komercijalizaciju tvoje priče.
Biće mnogo problema sa kojima ćeš se suočavati ali znaj da to nije ništa neobično za nekoga ko je u tvojoj poziciji. To su problemi sa kojima su se suočavali svi ljudi u istoriji koji su nesebično posvetili sebe napretku čitavog čovečanstva.

Znaj da ćeš imati i prijatelje, više prijatelja nego što možeš i da zamisliš, kao što si rekao da ima onik koji ne žele da čuju istinu tako ima i onih koji osećaju da se čovečanstvo nalazi u na kritičnoj prekretnici i iskreno traže načine za izlazak iz krize.
Oni će saslušati i prosuditi pre nego što nešto odbace ili ismeju i svako ko tako postupi postaće ti prijatelj.
Ne zaboravi šta sam ti rekao o snazi duha. Kada imaš prijatelje nikada nećeš biti sam gde god da se nalaziš. Svako ko te bude razumeo i prihvatio biće uvek sa tobom i dodavaće ti hrabrost i sposobnosti.”
“Iskreno se nadam.” Rekao sam mu. “Pošto imam osećaj da će mi trebati puno i jednog i drugog.”

“Uviđam da postoji velika opasnost od atomskog naoružanja, svi naučnici koji se bave ovom temom su jasno rekli da bi u slučaju atomskog rata došlo do uništenja svog živog sveta na planeti, ali izgleda kao da na to niko ne obraća pažnju.”
“To je zbog toga što su oni samo konstatovali stanje u kojem se vaše društvo nalazi bez da su jasno predočili rešenje” Reče Alan. “Zapravo potencijalna opasnost od atomskog rata nije problem, to je samo posledica, a niko nije imao stvarnog uspeha lečeći bolesti tako što tretira samo posledice.

Vaša civilizacija se suočava sa velikim problemima a poslednjih godina situacija kulminira.
Uzrok problema nije ni u jednoj državi,rasi, veroispovesti ili političkoj opciji.
To je veoma jednostavan problem a kao i kod većine jednostavnih stvari mnogi ljudi lako uspevaju da previde njihovu važnost.
A kako bi rešili bilo koji problem potrebno je, pre svega, dobro razumeti njegovo poreklo i suštinu.
Kako bi ga što lakše uvideli pokušaću da ga iznesem najjednostavnijim terminima.”

Tri grane nauke

“Postoje tri grane nauke koje su neophodne za pravilan razvoj i napredak čovečanstva: duhovna nauka, društvena nauka i “materijalistička” nauka.
Duhovna i društvena nauka moraju doći na prvo mesto.
Ne može biti pravilnog napretka “materijalističke” nauke ukoliko se ona ne oslanja na temeljie sazdane od duhovne i društvene nauke.

Daniel Fry

Daniel Fry

Ovo možete i sami uvideti ako uporedite razlike između ljudi i životinja.
Životinje nemaju razvijenu duhovnu ili društvenu nauku i zbog toga ni nisu razvile “materijalističku” nauku.
Neki insekti su razvili neke osnovne oblike društvene nauke do nivoa gde mogu da žive zajedno, rade zajedno u velikom broju i imaju određenu disciplinu i hijerarhiju.
Kao rezultat toga razvili su i veoma ograničen oblik “materijalističke” nauke tako da podižu strukture za stanovanje i skladištenje hrane za buduće potrebe.
Pošto ne poseduju sposobnosti za razvoj duhovne nauke ograničena im je mogućnosti napretka što dokazuje i činjenica se nisu više razvijali hiljadama godina.
Čovečanstvo, sa druge strane, od samog početka postojanja naslućuje postojanje vrhovne stvaralačke inteligencije koja upravlja čitavom prirodom i stvorenim univerzumom. Što dokazuje da je duhovna nauka prisutna među ljudima od samih početaka civilizacije.
Sa spoznajom da čovek može olakšati sebi uslove za život ako sarađuje sa drugim ljudima dolazi do prvih plemenskih okupljanja i začetaka društvene nauke .

Iz temelja koje su obezbedile ove dve nauke struktura “materijalističke” nauke počinje da izranja i upravo tu počinju problemi.
Razvoj “materijalističke” nauke je konstantno stimulisan stalno rastućim potrebama i željama ega zbog čega njen razvoj prati eksponencijalnu funkciju. Ovo isto lako možete uočiti ako posmatrate razvoj nauke kroz istoriju. Uporedite razvoj nauke u poslednjih trideset godina sa razvojem koji je predhodio u predhodnih stotinu godina pa na kraju te rezultate uporedite sa razvojem u poslednjih hiljadu godina.
Lako se primećuje da razvoj “materijalističke” nauke konstantno ubrzava dok se sa druge strane duhovna i društvena nauka razvijaju proporcionalno vremenu mada je često i taj tempo razvoja usporen.

I danas imate problem ogromne superstrukture “materijalističke” nauke koja nekontrolisano raste a oslanja se na temelje koji rastu mnogo sporije.