Naučnici, stručnjaci različitih profila i svestrani eksperti sve češće ostaju u nedoumicama pri suočavanju sa pojavama koje je teško objasniti, koje se ne mogu opravdati nijednom teorijom. I pored opsežnih istraživanja često ne uspevaju da definišu neke pojave ili fenomene, i zato ih svrstavaju u kategoriju misterioznih. Da li nauka za sve ima odgovore?

Šta bi učeni ljudi prošlog veka rekli za aparate moderne tehnologije, kojima danas raspolažemo?

I šta će se o onome, što se danas smatra za natprirodno ili paranormalno, govoriti u sledećem veku? U koju kategoriju će, na primer, biti svrstani orbovi?

Pod velom misterije

Orbovi su svetlosni krugovi, savršenog oblika, koji se mogu primetiti na fotografijama. Nevoljni da zalaze u sfere onoga što je neobjašnjivo, ima onih koji tvrde da su u pitanju greške na aparatu, mrlje na sočivu objektiva, čestice prašine, osušene kapi vodi, insekti. Ili da je efekat „orba” nastao kao rezultat refleksije svetlosti ili nekih tehničkih anomalija. Šta je, od svega toga? I da li je bilo šta od toga navedenog? Možda bi lakše došli do mnogih odgovora ako bismo postali fleksibilniji prema pojavama i fenomenima koji se smatraju za one koji nisu deo nama poznate stvarnosti.

Tu su da pomognu

Oni, kojima postojanje duhovne stvarnosti odavno ne predstavlja misteriju, nude različite teorije koje definišu orbove. Po jednima su te svetlosne lopte u stvari spiritualna bića, sa kojima ćemo, u budućnosti, moći da komuniciramo. Drugi veruju da su orbovi oblici energije, i to božanske, ili proizvodi dobrih vibracija, nastalih usled grupnih meditacija.

Dešavalo se da se mnogo svetlosnih kugli pojavi na fotografijama koje su snimljene prilikom radosnih događaja. Po nekim teorijama orbovi su vrata koja vode u druge dimenzije. Ima i onih koji ih smatraju za potomke zvezda ili za pripadnike neke od galaktičkih vrsta. Ne možemo ih videti golim okom, ali ima onih koji tvrde da ih je na hiljade oko nas. Pojavljuju se sami, ili u grupama, sa namerom da pomažu ljudskim bićima.

U susret budućnosti

Fenomen kugli je stvaran, ipak, tek bi trebalo da se dokaže priroda orba, svetlećih entiteta, kao i njihova uloga u našoj stvarnosti. Ono što je nepobitno tačno je da ćemo odgovore, koji se tiču pojave neobjašnjivih svetlećih krugova na fotografijama, dobiti samo ako ih tražimo otvorenog uma, ako dozvolimo postojanje drugačijih, naprednijih entiteta.