Magični zvuci biljaka za zdrav i bistar um

Biljke naseljavaju harmoničan, frekventni svet. Istraživanje zvuka biljaka otvara puteve dubokog kontakta sa novim dimenzijama. Slušanje ovih magičnih zvukova može uticati duboko na nas.

Nauka nam pokazuje da boravak u prirodi, u blizini drveća i biljaka značajno poboljšava naše fizičko, mentalno i emocionalno blagostanje. Naravno, lekovitu moć biljaka su odavno poznavale domorodačke kulture koje su komunicirale sa prirodom i koristile snagu biljaka u vidu cvetnih esencija, ulja ili čajeva kao i odlaskom u prirodu kako bi lečili svoje telo, um i duh. Sada su mogućnosti isceljenja biljkama preuzele kvantni korak dalje sa dolaskom novih zvukova. Jedan od najradosnijih delova rada sa muzikom biljaka je trenutak kada čovek shvati da biljni svet nije samo živ, već je i svestan. Što menja sve.

Povezivanje čoveka sa svetom biljaka

Povezivanje čoveka sa svetom biljaka

Povezivanje čoveka sa svetom biljaka

Postoji veliki značaj za održavanje veze sa fizičkim i suptilnim silama prirode koje predstavljaju biljke. Stabla su velike, životne antene naše planete.

Kontakt sa inteligencijom biljaka pruža dublji uvid u naše unutrašnje biće i svet oko nas. Istraživanja pokazuju da biljke u domovima, kao i na radnom mestu, podstiču smanjenje stresa, povećanje produktivnosti, poboljšanje odnosa između zaposlenih i kvaliteta vazduha. Lična veza sa prirodom nas inspiriše da stvaramo svet, čijem okruženju nije potrebna zaštita, jer je to sastavni deo onoga ko smo i šta smo.

Magična koegzistencija između biljaka, životinja i prirode

Muzika biljaka istražuje i ilustruje osnovni princip da je ceo život povezan. Obezbeđivanjem praktičnog iskustva o inteligenciji biljaka, studenti mogu opaziti složene odnose između ljudi i prirode, uvodeći novu eru poštovanja prema našem okruženju. Nikada nećete zaboraviti trenutak kada konačno budete u mogućnosti da čujete nevidljive zvuke prirode.

Slušanje zvuka biljaka

Pre četrdesetak godina u Italiji su počela intenzivna istraživanja u komunikaciji sa biljkama. Iz ovog istraživanja, konstruisan je uređaj, koji može pročitati elektromagnetne vibracije biljaka i prevesti ga u muziku.

Mašina čita puls biljke i tada se ti impulsi stavljaju kroz algoritam i sintisajzer u okviru uređaja, prevodeći ga u zvuk. Baš kao što muzičar koristi violinu ili obou kako bi komponovao muziku, na isti način biljke koriste uređaj kako bi izrazile svoju muzikalnost. Drveće i biljke uče da kontrolišu svoje električne emisije, tako da mogu da regulišu beleške, svesni muzike koju proizvode.

Slušanje muzike biljaka pokreće oslobađanje oksitocina

Zvučna rezonanca biljaka i drveća pokreće oslobađanje hormona oksitocina. Oksitocin je hormon vezivanja, koji dovodi ceo naš sistem – u fizičku, emocionalnu, mentalnu i duhovnu ravnotežu.

Kada se postigne homeostaza, biofilia – urođena ljubav prema prirodnom svetu – lako možemo razumeti i znati, od centra našeg bića, da smo deo vitalnog, povezanog života u kojem smo svi povezani.

Biljke imaju zapanjujuće sposobnosti da osete i reaguju na svet

Ljudi imaju pet osnovnih čula, ali naučnici su otkrili da biljke imaju najmanje 20 različitih čula, uključujući dodatna čula koja mogu da mere vlagu, detektuju gravitaciju i osete elektromagnetno polje. Biljke su divni komunikatori, dele puno informacija sa susednim biljkama ili drugim organizmima, kao što su insekti ili druge životinje.

Naučne studije dokazuju da biljke imaju telepatske sposobnosti.

Muzika biljaka može da doprinese promeni svesti koja vodi do veće ljubavi prema prirodi. Kontakt sa inteligencijom biljnog sveta daje dublji uvid unutar našeg bića.

Slušanje muzike biljaka je neverovatno, magično iskustvo. Otvara kapiju svakom umu.

Ako zaista volite prirodu, naći ćete lepotu svuda.