Sa samo 15 godina, Vilijam Gaduri je prevazišao umove nekih od najboljih kanadskih astronoma, naučnika i istraživača, locirajući drevni grad Maja koji nikada ranije nije pronađen. Satelitske slike su do sada potvrdile njegove nalaze, pokazujući neprirodne geometrijske oblike tačno gde je tinejdžer rekao da će biti, a sada se ozbiljni istraživači pripremaju za ekspedicije da fizički istraže ovo neverovatno otkriće.

Zaintrigiran drevnim Majama i njihovom kulturom dugi niz godina, Vilijam iz Kvebeka, uneo se u jedan poseban aspekt svog istraživanja, pa je pokušao nešto što očigledno nijedan drugi istraživač Maja nikada ranije nije uzeo u obzir.

„Nisam mogao da razumem zašto su Maje gradile svoje gradove daleko od reka na zemlji koja nije bila plodna, nego planinska. Rekao je Gaduri za „Montrealski žurnal“.
Dok je pažljivo razmatrao informacije o sazvežđu Maja, razvio je teoriju da su Majanske mape zvezda takođe bile mape velikih gradova i njihove drevne civilizacije. On je, bio prva osoba koja je uvidela korelaciju Maja sazvežđa sa fizičkim lokacijama ovih dešavanja, a kada je projektovao ova sazvežđa na mapi, otkrio je da oblici savršeno odgovaraju preciznim lokacijama 117 Maja gradova.

Proučavajući mapu, Vilijam je primetio da u jednom od sazvežđa koje čine tri zvezde, postoje samo dva otkrivena grada, odnosno da jedan nedostaje. Tako je pretpostavio da mora postojati jedan neotkriveni grad, a uz pomoć satelitskih snimaka raznih svemirskih agencija, potvrđeno je postojanje piramide i najmanje 30 građevina na mestu koje je Vilijam obeležio.
Kada ovi rezultati postanu verifikovani od strane istraživača, ovaj grad će biti četvrti po veličini grad Maja za koje je poznato da postoje.

„Ono što Villiamov projekat čini fascinantnim je dubina njegovog istraživanja”, rekla je Kanadska svemirska agencija — Daniel De Lisl. „Povezivanje pozicije zvezda na lokaciji izgubljenog grada uz upotrebu satelitskih snimaka na malom prostoru da se identifikuju ostaci zakopani pod gustom vegetacijom je izuzetno.”

Kada njegovo otkriće postane zvanično, Gaduri će dobiti pravo da izabere ime, i on je odlučio K’aak’ Chi’, što znači „vatrena usta”. Sada je do meksičkih arheologa da se upuste u džunglu i da otkriju sve dostupne ruševine koje se mogu i dalje naći, a Vilijam je već pozvan da se pridruži ekspediciji. Izgleda da ima svetlu budućnost u pomaganju otkrića mnogih preostalih tajni antike.