Anandamaya kosha — telo blaženstva

Telo je spoj između bezobličnog izvora i oblika. To je mesto gde se Shiva i Shakti ili svesnost i energija susreću i međusobno prepliću. Može se iskusiti kao osećaj najčistije radosti. To je prostor čvrste tišine i savršenog zadovoljstva bez uzroka ili razloga. Nema straha, želje ili osećaja neadekvatnosti. Iskustvo ljubavi na telu blaženstva nije emocionalna ekstaza, nego spontano otvaranje srca koje je tako ogromno da suze mogu poteći. Ostavlja vas sa osećanjem velike zahvalnosti i jedinstva sa svime. Među 5 kosha tela, ovo telo odražava Božansko blaženstvo sopstva.

Ogromna većina ljudi retko će doživeti telo blaženstva dok su budni. Jedan od tih trenutaka može biti kada se zaljubimo. Srce se otvara spontano i osećamo se sjedinjeni, ne samo sa objektom naše ljubavi, već sa samim postojanjem. Osim tokom dubokih iskustava u otvaranju srca, Andamaya kosha, najviše se manifestuje tokom spavanja. Zbog toga je joga Nidra jak put ka ovom telu.

Telo blaženstva je reflektovana svetlost izvora. Njena jedina razlika od izvora je što sadrži osećaj individualnosti ili čist osećaj bića. Sadržan u ovom telu je nesvesni um odnosno naša individualizovana svest, zvana chitta. Ovde se memorišu sve žive uspomene, iskustva i slike. Osnovne emocije, navike, prilozi i utisci su ovde. Dublje od misli, oni su više kao ostali tragovi ostavljeni na mentalnim putevima koji i dalje vode naše motive i tendencije iznutra. Oni uključuju akcije koje su ponekad postale druga priroda za nas kroz ponavljanje.

Rad sa 5 kosha, a naročito Anandamaya kosha, može pomoći u promeni ostalih.

Chitta obuhvata uzročno telo. U pitanju je sredstvo kroz koje se individualna duša reinkarnira i ostaje kroz preporod. Sadrži karmičke otiske prenete iz prošlih života, ali samo nekoliko njih se otkrivaju u određenom životnom veku u zavisnosti od okoline. Chitta, ili individualizovana svest, nije loša. Određuje naš poseban karakter, ličnost i um. Međutim, neke stvari koje se održavaju u našoj individualnoj svesti nisu korisne. Jogom Nidrom se može doći direktno u ovu „momoriju” (chitta) i predstavlja sredstvo za prepisivanje sadržaja na njemu.

U osvetljenom stanju, Anandamaya kosha odražava blaženstvo izvora. Tokom sna, Anandamaya kosha povezuje se kroz asocijaciju sa chitta – skladištem nesvesnih uspomena, utisaka i tendencija. Kada se identifikujemo sa ovim utiscima (samskaras), osetimo sopstvene misli uverenja, koncepte i prošlost – više od transcendentnog svetla i ljubavi u ovom telu. Kada se identifikuju sa samskarama, ovi utisci i rezultirajuće tendencije mogu kanalisati i usmeravati bezoblični oblik u pomoć i na neupotrebljiv način. Joga Nidra se može koristiti kao alat za prepisivanje ovog programa direktno na ovoj kritičkoj stanici promene između bezobličnosti i oblika.

Vijnanamaya kosha — telo mudrosti

Sledeća kondenzacija energije ka vidljivoj formi, koja izlazi iz okeana i nastavlja u vidu talasa, je telo mudrosti ili Vijnanamaya kosha. Vijnana podrazumeva „moć suđenja ili razboritosti”. Uključuje savest i volju i obuhvata sve funkcije višeg uma. Viši um deluje kao diskriminatorni intelekt. Takođe se zove buddhi. Njen posao je da razazna šta je to zapravo stvarno, a šta je nestvarno.

Telo mudrosti digestira i analizira dolazeće senzorne utiske primljene od spoljnog uma (mentalnog tela), a zatim izvlači značenje iz njih. Iz ovoga se donose odluke, a naknadne akcije se prenose na telo akcije kako bi ih izveli.

Od 5 kosha, telo mudrosti drži skladište informacija od kojih se neke drže izvan naše svesne svesti. Kada se radi ispravno, ove svesne i nesvesne informacije se koriste da bi se obezbedilo razumevanje, jasnosti uma, dobra procena i razboriti izbori. Telo mudrosti može funkcionisati usled unapred programiranog uređaja. Kao funkcija programirane percepcije, telo mudrosti je naša inteligencija – naša sposobnost razmišljanja i angažovanja na višim nivoima mišljenja kao što su filozofija, nauka, logika i razum.

Međutim, telo mudrosti, kada nije obrađeno prošlim programiranjem, može raditi izvan pametnog razumevanja i može pristupiti istinskoj mudrosti koja proističe iz saznanja o samom izvoru. Telo mudrosti otvoreno za svoj veći potencijal donosi intuiciju, mudrost, svedočenje svedoka i objektivnost.

Kada je neometano, ovo telo deluje kao unutrašnja šipka koja vas pomera prema istini i saznanju o samom izvoru. Deluje kao vaš unutrašnji sistem vođenja. Po mišljenju laika, neko bi to mogao nazvati „višim Ja” ili unutrašnjim znanjem. Neki bi to nazvali uvidom, jasnom vidljivošću ili dubljom percepcijom. Neistraženo, Vijnanamaya kosha je u stanju da doživi nepreciznu jasnoću. Dostupan je uravnotežen, objektivan uvid u svaku situaciju. Može videti šta je, kao što jeste. Međutim, usvojeni strahovi, ubeđenja, zaključci i tumačenja mogu obuzdati sposobnost tela mudrosti da pravi razliku između stvarnog i nestvarnog.

Često to znači da ne vidimo stvarnost kakva zaista jeste; vidimo stvarnost filtriranu kroz našu prošlost sećanja i verovanja. Više nemamo pristup uvidu ili znanju, jer ne vidimo jasno. Ne vidimo samo čoveka ili ženu koja ide prema nama, vidimo čoveka ili ženu koja nas podseća na bol koji smo doživeli u prošlosti, pa ih izbegavamo. Ili vidimo muškarca ili ženu kao potencijalnog partnera, jer nas podsećaju na našeg oca ili majku koju smo voleli, tako da se krećemo prema njima. Ne vidimo šta je, kao što jeste. Vidimo naše strahove i želje koje se nadovezuju nad tom osobom. Ovi strahovi i privlačnosti nas teraju da delujemo na određene načine. Ove tendencije se zovu vasane.

Ono što je u telu blaženstva može uticati na telo mudrosti. To je zato što kosha deluje na hijerarhijski način – utičući na one koja su ispod njega. Prema tome, telo blaženstv amože uticati na sve druge koshe.

Dodaci i strahovi se nalaze kao samskaras u telu blaženstva. Strah i vezanost su agenti koji najviše zamagljuju jasnoću tela mudrosti. Kada nemamo strah ili vezanost, možemo dati prijatelju solidan, nepristrasan i objektivan savet. Međutim, kada smo uključeni u našu vlastitu priču ili dramu, izgubićemo naše jasno viđenje, naročito kada smo vezani ili se bojimo da izgubimo nešto što stvarno želimo. Naša jasnoća i presuda su zamagljeni i ne možemo da otkrijemo koja je akcija ispravna za nas.

Na kraju, ono u šta svesno verujemo i delujemo može postati nesvesni utisak ili tendencija koja se održava u telu blaženstva. Nakon suđenja nekome na određeni način, mi i dalje možemo to da radimo, čak iako nismo svesni toga. Svesna odluka postala je nesvesni način postojanja, te automatski usmerava naše razmišljanje i ponašanje izvan svesne diskriminacije. Joga Nidra je dizajnirana da nas vodi kroz 5 kosha do tela blaženstva gde možemo uticati na ovo jezgro programirajući ga, čak i kada je postao nesvesni obrazac izvan naše svesne svesti.

U jogi Nidri radimo i sa telom mudrosti putem svedoka. Disidentizacija koja je stečena putem svedoka, odvaja prostor od prošlih sećanja, verovanja i zaključaka kako bismo mogli jasno videti sadašnjost kakva jeste, povezana s prošlošću, ali da je ne zamagljuje.

Manomaya kosha — mentalno telo

Glomaznije telo koje se kreće ka punoj formi talasa, je mentalno telo. Iako ne možemo da vidimo mentalno telo, lakše ga je definisati. Na kraju krajeva, u stanju smo da identifikujemo misli i njihove efekte dok dolaze i odlaze. U pitanju je telo napravljeno od misaonih procesa. Uopšteno gledano, to je spoljni um koji nam omogućava primanje i prebacivanje senzornih utisaka iz spoljašnjeg okruženja.

Mentalno telo je najviše povezano sa očima. Kada zatvorimo oči, odmah umirujemo mentalno telo. Ono preuzima podatke, a zajedno sa telom mudrosti interpretiraju informacije koje rezultiraju preduzimanjem akcija – sa energetskim i fizičkim telima koja deluju putem suptilnijeg i moćnijeg uma i intelekta.

U jogi Nidri, mi još uvek utičemo na način na koji dolaze čula prekomentalnog tela koje komunicira sa nesvesnim predprogramom sadržanim u chitti i koji zajedno uzrokuju fluktuacije uma. Joga je nestajanje ovih fluktuacija uma. Kako se ove mentalne fluktuacije ili vritis ponašaju, naša istinska priroda se otkriva. Imamo dovoljno jasnosti da istaknemo Sebe izvan fluktuacija uma s kojom smo uobičajeno identifikovani. Nastala fluktuacija ili unutrašnje reakcije su još uvek u jogi Nidri, tako da možemo da shvatimo šta je izvan nje.

Pranamaya kosha — energetsko telo

Energetsko telo ili Pranamaya kosha je još veće od mentalnog tela i opipljivije. Očigledno osećamo energiju kao senzaciju u telu. Iako ne vidimo energiju, senzacije u našem telu daju nam jasne signale kao što su intuicijalni instiktivni signali. Razlika između uvida na nivou tela mudrosti i intuicije na nivou energije je fizička senzacija. Telo energije govori kroz telesnu senzaciju bez jezika, kao što su čulna osećanja ili impulsi.

Na nivou tela mudrosti, uvid može doći u obliku znanja i reči. Možda ćete dobiti informacije od višeg Ja, govoreći šta da radite, šta da kažete, kako da postupite. Skoro da govori kroz vas. Na nivou tela energije, izvor govori, ali preko jezika senzacije. Imajte na umu da iako smo opisali 5 kosha tela odvojeno, ona su međusobno povezana. Dakle, naša „unutrašnja divizija” može da nam govori kroz uvid i senzaciju.

Energiju osećamo kao senzaciju u fizičkom telu, jer telo energije okružuje i inficira fizičko telo. To je energetsko telo koje služi kao mehanizam pomoću koga Univerzalna Prana ulazi u fizičko telo i oživljava ga kroz sistem čakri i hiljade meridijana ili nadisa koji hrane organe i sistem tela. Prana energetskog tela pokreće otkucaje srce, disanje. Kada energetsko telo napusti fizičko telo, fizičko telo umire.

Prana održava homeostazu i leči telo. To je ista prana koja je vidljivi aspekt Božanstva i ima potencijal da nas vrati u bezobličje. Prana je Duh u nama. U hrišćanstvu to bi se nazvalo Svetim Duhom. To je ono koje spaja „Sina” (nas) i „Oca” (izvor). Kad je energetsko telo ili Duh veoma jako kao rezultat čvrste veze sa Izvorom, energetsko telo može čak postati vidljivo golim okom kao određeni sjaj ili aura koja se emituje oko tela.

Anamaya kosha — fizičko telo

Konačno, najkondezovaniji oblik energije je fizičko telo ili Anamaya kosha. To je talas u puno vidljivoj manifestaciji. Ana označava „hranu”, jer je sastavljena od namirnica koje uzimamo. To je opipljivo, vidljivo, najgušće i najlakše se menja. Najdalje od izvora, prima najmanje svetlosti i sjaja.

Međutim, što su sva tela jasnija, postaju transparentnija i manje gusta, što rezultira vidljivijim i sjajnijim izgledom. Videćete ovaj efekat kada budete počeli da radite jogu Nidru.