Religija

„Religija budućnosti će biti kosmička religija. Pokrivanje prirodnog i duhovnog , treba da se zasniva na religioznom smislu po osnovu iskustva svih stvari, prirodnih i duhovnih, kao smislenog jedinstva. Budizam odgovara ovom opisu.”- Albert Ajnštajn.

Um

Neki od najvećih duhovnih učitelja svih vremena, govorili su o umu, a to je zajednički imenitelj skoro svih duhovnih učitelja od hinduizma do zena, gde se govori o jednoj istini — celokupna apsolutna realnost, apsolutna istina se može utvrditi, kada razmišljanje &mdash um nestane.

Koristite um iz praktičnih razloga kako bi napravili svoj put kroz materijalni svet, ali isto tako dopustite da vam unutrašnja tišina pokaže put.

Mnoge Ajnštajnove reči ističu ovu istinu.

„99 puta mislim i ništa ne pronalazim. Prestanem da mislim, plivam u tišini, i istina dođe do mene.” – Albert Ajnštajn

Osnovna realnost meditacije je da se oslobodite uma. Um nikada ne može ćutati. Svrha uma je da misli. Pa kako bi um mogao biti potpuno miran?

U dubokoj meditaciji nema uma, i kada nema uma, postoji čista tišina. To je u ovoj čistoj tišini u kojoj se nalazi prosvetljenje, apsolutna istina realnosti. Apsolutna istina je unutrašnja stvarnost i nalazi se u tišini.

„Hoću da znam Božije misli – ostalo su samo detalji.” – Albert Ajnštajn

Način da se spoznaju Božije misli je kroz tišinu, kroz veoma duboku duhovnu istinu.

„Intuitivni um je sveti dar, a racionalni um je verni sluga. Stvorili smo društvo koje poštuje slugu i zaboravlja na dar ” – Albert Ajnštajn.

Vreme

„Vreme je iluzija”. Unutar uma vreme postoji kao prošlost, sadašnjost i budućnost. To je samo u umu, međutim, to vreme je linearno. Kada uzmete u obzir misli u umu, koliko god izgledale kao realnost, one su zapravo samo iluzija. Ako su misli iluzija, onda to znači da samo vreme ne može biti ništa drugo do iluzija.

U svemiru, u apsolutnoj stvarnosti ne postoji ništa drugo nego prisustvo. Apsolutno prisustvo može se dogoditi samo kada ne postoji misao.

“Najlepše iskustvo koje možemo da imamo je misteriozno. To je osnovna emocija koja stoji u kolevci istinske umetnosti i istinske nauke “-. Albert Ajnštajn

Kada se uzme u obzir budućnost u konceptualnom smislu, možete je posmatrati kao misterioznu večnost. Niko nije zapravo doživeo budućnost, možete samo doživeti sadašnji trenutak. I zato što je sadašnji trenutak mesto gde svo postojanje leži, to je jedino mesto gde se svo spasenje, svo prosvetljenje nalazi.

Kada sadašnji trenutak postane jedini interes u našem životu, onda će život nastaviti da teče u koncipiranoj budućnosti kao reka vode u kojoj svaka čestica ima mir unutar svog postojanja.

Sistem

„Jedina stvar koja ometa moje učenje je moje obrazovanje”. Albert Ajnštajn nije bio ljubitelj obrazovnih sistema koji su bili na snazi i bio je izbačen iz gimnazije sa 16. godina. Učenja o duhovnosti imaju mnogo manje veze sa učenjem o sistemu koji je na snazi i mnogo više veze sa učenjem o tome ko si i šta si.

„Slepo verovanje u vlasti je najveći neprijatelj istine.” – Albert Ajnštajn

U duhovnosti , najveća istina je buđenje vaše duboke unutrašnje stvarnosti.