11. marta 2017.
od 19h do 20.30h
Hipokrat joga studio,
Novi Sad, Stratimirovićeva 6,


Body percussion je umetnost udaranja sopstvenog tela u cilju proizvođenja različitih ritmičkih zvukova.

Svaki pokret tela podrazumeva određenu aktivnost naših mišića i kostiju. Koristeći specifične pokrete, body percussion utiče na jačanje određenih delova tela, i na taj način utiče na reflekse, pažnju i brzinu reagovanja na različite zahteve iz naše okoline. Takođe, body percussion doprinosi razvoju svesnosti o našem telu, kontroli pokreta i jačanju mišića, kao i boljoj koordinaciji i balansu. Istraživanja u oblasti pshologije su pokazala da body percussion poboljšava koncentraciju, pamćenje i percepciju, a može da ima i terapeutska svojstva zbog toga što stimuliše i aktivira naš organizam kako na psihomotornom, tako i na kognitivnom nivou.

Body percussion u kombinaciji sa pevanjem je tehnika disocijacije, uz pomoć koje polaznici uče da uspešno obavljaju nekoliko potpuno različitih zadataka u isto vreme. Osim toga, orkestracija – stvaranje muzike u grupi, kao jedan od načina primene body percussion-a, doprinosi razvoju veština komunikacije i smanjenju anksioznosti u komunikaciji sa drugim ljudima, i posledično, jačanju samopouzdanja i samopoštovanja.

Bez obzira na prethodno muzičko iskustvo, svako može da nauči kako da iskoristi svoj unutrašnji ritam i istraži zvuk svog tela kroz ovu veštinu najčistijeg muzičkog izražavanja.


Program radionica:

– učenje osnovnih pokreta i udaraca, gde je telo podeljeno, kao svaki udarački instrument, na određene zone

– savladavanje osnovnih ritmičkih podela (trodelni, četvorodelni i nepravilni ritmovi)

– učenje zvučnih „efekata“ koje je moguće proizvesti body percussion-om

– orkestracija: rad u grupi, gde svaki polaznik ima sopstveni ritmički patern koji je u skladu sa paternima ostalih polaznika i stvara zajedničku kompoziciju

– rad i učenje kroz grupne igre koje utiču na prisutnost i koncentraciju, brzinu reagovanja, sposobnost komunikacije i trenutnog povezivanja sa ostalim polaznicima

– osnovne tehnike disanja, opuštanja i istezanja

– osnove vokalne tehnike

– učenje raznovrsnog repertoara pesama

– višeglasno pevanje