0°C Can't get any data. Vreme

,

ZDRAVLJE

Optimisti žive duže — Intervju sa dr Jelisavetom Kunosić – Vetom

Kroz svoju medicinsku praksu, uviđala sam da su pacijenti, većinom, mogli tek da zaleče svoje bolesti, ali ne i da ih izleče. Lečenju kao da nikada nije bilo kraja, samim tim i konzumiranju lekova, kreiranim za saniranje posledica i simptoma bolesti…

ŽIVOT

Upornost kao ključ uspeha u životu

Upornost kao osnova za uspeh U strahu od neuspeha i potencijalnog poraza često se, na putu dostizanja nekog cilja, odustaje na prvoj prepreci, pri pojavi prvog problema, pri rađanju prve sumnje. Upornost je karakteristika ljudi koji greške tumače kao nužne korake u procesu rešavanja problema, kao deo iskustva i kao smernicu za odabir drugačije taktike. Najlakše je odustati i zanemariti činjenicu da odustajanje može da postane loša navika praćena obeshrabrenošću, pesimizmom i gubitkom samopouzdanja. Ključ uspeha Biti uporan znači strpljivo

Priroda

Kako odabrati pravi kristal?

Imajući u vidu obilje lekovitog kamenja koje je danas dostupno, od koristi je imati razrađen sistem za izbor kristala. Ne morate da znate tačne osobine svakog kamena kako bi ga izabrali, mada to može biti od pomoći.